2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Yapılan Satış İhaleleri Sonuçları

Tepe Mahallesi 80 ada 6 nolu parselin satışı ihalesi : Mustafa GÜLER

Tepe Mahallesi 151 ada 15 nolu parselin satışı ihalesi : Hasan ATALAY

Gazi Osman Paşa Mahallesi 61 ada 14 nolu parselin satışı ihalesi : Hacer KUBAT, Ali KUBAT, Hacı Hasan KUBAT

Dere Mahallesi 104 ada 14 nolu parselin satışı ihalesi : Ahmet YÜKSEL

Dere Mahallesi 104 ada 30 nolu parselin satışı ihalesi : Hasan KAL, Hüseyin KAL

Yunus Emre Mahallesi 127 ada 523 nolu parselin satışı ihalesi : Şükrü YILMAZ

Yunus Emre Mahallesi 175 ada 113 nolu parselin satşı ihalesi : Metin AY

Tepe Mahallesi 149 ada 12 nolu parselin satışı ihalesi : Ahmet KILIÇ

Tepe Mahallesi 151 ada 10 nolu parselin satışı ihalesi : Hatun CILIZ

Uhdelerinde kalmıştır.