2886 Sayılı Kanun Kapsamında 09.04.2018 Pazartesi Günü Yapılan Satış İhaleleri Sonucu

İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre Mahallesi 175 ada 92,93,94 ve 95 nolu parseller Ferruh YILDIZ, Dere Mahallesi 100 ada 6 nolu parsel Reyhan DEĞİRMENCİ uhdesinde kalmıştır.