Belediye Meclisi 2017 Yılı Karar Özetleri

                                 BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI OLAĞAN TOPLANTILARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1.5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu oluşturulması ve komisyonun oluşumu için;Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerimizden; 

1-Oğuzhan ÖNAL                     23 oy,

2-Mustafa ERGÖÇMEN               23 oy,

3-Nuran DEMİR                        23 oy,

4-Murat İŞSEVER                      23 oy,

5-Ahmet ÖRS                          18 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

2.Belediye Meclisinin aylık toplantı gününün 1. toplantısı her ayın ilk pazartesi günü, 2. toplantısı takip eden perşembe günü, yıllık tatil ayının ise ağustos ayı olması, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3.Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 sayılı raporu 5393 Sayılı Yasanın 51 ve 52. Maddelerine göre yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

4.Plan ve Bütçe Komisyonun 2 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

5.Plan ve Bütçe Komisyonun 3 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, üyelerden Mehmet AYDIN, Abdullah USLU, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

6.Plan ve Bütçe Komisyonun 4 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin h) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

7.Plan ve Bütçe Komisyonun 5 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı yasanın 68. Maddesinin e) Bendi gereğince, üyelerden Abdullah USLU çekimser oyu, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

8.Plan ve Bütçe Komisyonun 6 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince, üyelerden Abdullah USLU çekimser oyu, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

9.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 sayılı raporu yapılan oylamada; 5403 Sayılı Yasanın 13. Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 2 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11.İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 3/1 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 4 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

13.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

14.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 6 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

15.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 7 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

16. Plan ve Bütçe Komisyonun 7 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

17. Plan ve Bütçe Komisyonun 8 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

18. Plan ve Bütçe Komisyonun 9 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

19. Plan ve Bütçe Komisyonun 10 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

20. Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 11/2 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

21. Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonunun 12/8 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

22. İmar Bayındırlık Komisyonunun 9 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin n) Bendi ve aynı yasanın 81. Maddesi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

23. İmar Bayındırlık Komisyonunun 10 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

24. İmar Bayındırlık Komisyonun 11 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

25. İmar Bayındırlık Komisyonun 12 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

26.İmar Bayındırlık Komisyonun 13 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

27. Plan ve Bütçe Komisyonun 13 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereğince yapılan oylamada, üyelerden Ahmet ÖRS ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

28. Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 14/3 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

29. Plan ve Bütçe Komisyonunun 15 sayılı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada, üyelerden Ahmet ÖRS, Ahmet ÖNDER ve Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

30. Plan ve Bütçe Komisyonunun 16 sayılı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddenin e) Bendi gereğinceyapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖRS, Ahmet ÖNDER, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

31. Plan ve Bütçe Komisyonunun 17 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖRS, Ahmet ÖNDER, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonun 14 sayılı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

33.5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;18 Oy Namık KUL,17 Oy Mehmet AYDIN,1 Oy Ahmet ŞAHİN almıştır.Buna göre, Namık KUL ve Mehmet AYDIN 5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince, nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına Encümen üyeliklerine seçilmişlerdir.

34.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;18 Oy Ahmet ŞAHİN,18 Oy Suat ÖZGÜR,18 Oy Kemal BAYRAKTAR,17 Oy Nuran DEMİR,17 Oy Seval EREK,  1 Oy Murat İŞSEVER,1 Oy Mustafa DUMAN almıştır.Buna göre, Ahmet ŞAHİN, Suat ÖZGÜR, Kemal BAYRAKTAR, Nuran DEMİR ve Seval EREK, 5393 Sayılı Yasanın, 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir. 

35.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;18 Oy Mustafa USLU,18 Oy Bülent ÜNAL,18 Oy Hikmet ÇETİNER,18 Oy Bülent UZUN,18 Oy Murat Toycan SELÇUK almıştır.Buna göre, Mustafa USLU, Bülent ÜNAL, Hikmet ÇETİNER, Bülent UZUN ve Murat Toycan SELÇUK, 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, İmar Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir.

36.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;20 Oy Eşref YILDIRIM,20 Oy Nurettin KAFALI,20 Oy Nihan İŞERİ,19 Oy Eyüp TAŞOVA,18 Oy Mustafa DUMAN, 2 Oy Ahmet ŞAHİN 1 Oy Murat İŞSEVER almıştır.Buna göre, Eşref YILDIRIM, Nurettin KAFALI,  Nihan İŞERİ,  Eyüp TAŞOVA ve Mustafa DUMAN, 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir. 

37.Plan ve Bütçe Komisyonunun 18 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖRS, Ahmet ÖNDER, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM, Yunus Emre KAZANDIR ve Şaban DURAN red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

38.Plan ve Bütçe Komisyonunun 19 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

39.Plan ve Bütçe Komisyonunun 20 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin I) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 15 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 19 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 21 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

48.Belediye Başkanı tarafından 5393 Sayılı Yasanın 56. Maddesi gereği hazırlanan, 19 ve 26. Maddeleri gereğince de Belediye Meclisine sunulan 2016 yılı Faaliyet Raporu kısım kısım okunup gerekli açıklamalar yapıldı.Müzakerelere müteakip yapılan oylamada; Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile nitelikli çoğunlukla Belediye Başkanının 2016 yılı Faaliyet Raporu yeterli görüldü.

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2017