Belediye Meclisi 2018 Yılı Karar Özetleri

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI OLAĞAN TOPLANTILARINA AİT KARAR ÖZETLERİ:

1.5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 (beş) kişilik denetim komisyonu oluşturulması ve komisyonun oluşumu için;Yapılan gizli oylama sonucunda meclis üyelerimizden;

1-Oğuzhan ÖNAL                    18 oy,

2-Mustafa ERGÖÇMEN          18 oy,

3-Nuran DEMİR                       18 oy,

4-Ali DALAKLI                       18 oy,

5-Ahmet ÖRS                           17 oy alarak denetim komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

2.Plan ve Bütçe Komisyonun 1 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereği, üyelerden Abdullah USLU çekimser oyu,  Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

3.Plan ve Bütçe Komisyonun 2 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4.Plan ve Bütçe Komisyonun 3 numaralı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5.Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 51 ve 52. Maddelerine gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

6.Plan ve Bütçe Komisyonun 5 numaralı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

7.Plan ve Bütçe Komisyonunun 6 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

8.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e)Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

9.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 2 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 3 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun  4 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

13.Plan ve Bütçe Komisyonunun 7 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince üyelerden Ahmet ÖNDER ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

14.Plan ve Bütçe Komisyonun 8 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

15.İmar Bayındırlık Komisyonun 6 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

16.İmar Bayındırlık Komisyonun 7 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

17.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonun 9/8 numaralı raporu, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

18.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonun 10/9 numaralı raporu 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

19.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonun 11/10 numaralı raporu 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4.Maddesinin I)Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.   

20.Plan ve Bütçe Komisyonun 12 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75. Maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

21.Plan ve Bütçe Komisyonun 13 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75. Maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

22.Plan ve Bütçe Komisyonun 14 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75. Maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

23.Plan ve Bütçe Komisyonun 15 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75. Maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

24.Plan ve Bütçe Komisyonun 16 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75. Maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

25.Plan ve Bütçe Komisyonun 17 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin b) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

26.Plan ve Bütçe Komisyonun 18 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 5393 Sayılı Yasanın 14, 38 ve 75.Maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

27.Plan ve Bütçe Komisyonun 19 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

28.İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 11/1 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

32.5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda; 22 Oy Mehmet AYDIN,21 Oy Namık KUL,  1 Oy Abdullah USLU almıştır.Buna göre, Mehmet AYDIN ve Namık KUL 5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince, nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına Encümen üyeliklerine seçilmişlerdir.

33.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda; 22 Oy Ahmet ŞAHİN,22 Oy Suat ÖZGÜR,22 Oy Kemal BAYRAKTAR,22 Oy Nuran DEMİR,22 Oy Seval EREK,Buna göre, Ahmet ŞAHİN, Suat ÖZGÜR, Kemal BAYRAKTAR, Nuran DEMİR ve Seval EREK, 5393 Sayılı Yasanın, 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir. 

34.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;22 Oy Mustafa USLU,22 Oy Bülent ÜNAL,22 Oy Hikmet ÇETİNER,22 Oy Bülent UZUN,22 Oy Murat Toycan SELÇUK almıştır.Buna göre, Mustafa USLU, Bülent ÜNAL, Hikmet ÇETİNER, Bülent UZUN ve Murat Toycan SELÇUK, 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, İmar Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir.

35.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;22 Oy Eşref YILDIRIM,22 Oy Nurettin KAFALI,21 Oy Nihan İŞERİ,22 Oy Eyüp TAŞOVA,22 Oy Mustafa DUMAN,  1 Oy Mustafa ERGÖÇMEN almıştır.Buna göre, Eşref YILDIRIM, Nurettin KAFALI,  Nihan İŞERİ,  Eyüp TAŞOVA ve Mustafa DUMAN, 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir.

36.Belediyemiz asfalt şantiyesinde kullanılmakta olan asfalt plentinin ekonomik ömrünü doldurduğu ve mevcut talebe karşılık vermediği için Belediyemize gelir getirmesi amacıyla Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca yapılan bedel tespit araştırmaları neticesinde belirlenen 150.000,00(yüzellibinTL.) bedel karşılığında Şarkışla Belediye Başkanlığına satışının yapılmasına ve her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Yasanın 59. Maddesinin d) Bendi ve yine aynı yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖRS, Abdullah USLU, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK,  Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

37.Belediye Başkanı tarafından 5393 Sayılı Yasanın 56. Maddesi gereği hazırlanan, 19 ve 26. Maddeleri gereğince de Belediye Meclisine sunulan 2017 yılı Faaliyet Raporu kısım kısım okunup gerekli açıklamalar yapıldı.Müzakerelere müteakip yapılan oylamada; Üyelerden Ahmet ÖRS, Abdullah USLU, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK,  Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu,  diğer üyelerin kabul oyu ile nitelikli çoğunlukla Belediye Başkanının 2017 yılı Faaliyet Raporu yeterli görüldü.

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 15 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 16 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

40.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 270 ada 16, 17 ve 10 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin gündemden düşürülmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

41.Plan Bütçe Komisyonun 20 numaralı raporu yapılan oylamada; üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 64. Maddesi gereğince mevcudun oy çokluğuyla Belediyemizin 2017 mali yılı kesin hesabının onanması kabul edildi.

42.Plan ve Bütçe Komisyonun 21 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

43.Plan ve Bütçe Komisyonun 22 numaralı raporu yapılan oylamada; üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ile 59. Maddesinin d) Bendi gereğince mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

44.Plan ve Bütçe Komisyonunun 23 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 17 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

46.Plan ve Bütçe Komisyonun 24 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesini g) Bendi ile 60. Maddesinin m) Bendi ve t) Bendi gereğince,  yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 34 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

49.Plan ve Bütçe Komisyonunun 25 numaralı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 19 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 21 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 23 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

55.Plan ve Bütçe Komisyonun 26 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi gereğince üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

56.Plan ve Bütçe Komisyonun 27 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince üyelerden Eşref YILDIRIM çekimser oyu, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

60.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince üyelerden Ahmet ŞAHİN çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

62.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

63.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

64.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, eylül ayında gündemde bırakılan tapuda İsmet Paşa Mahallesi 4 ada 12 nolu parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin gündemde bırakılması 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

65.Plan ve Bütçe Komisyonunun 28 numaralı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

66.Plan ve Bütçe Komisyonunun 29 numaralı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi’nin e) Bendi ile aynı yasanın 59. Maddesi’nin d) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                       

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017