Belediye Meclisi 2018 Yılı Karar Özetleri

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI OLAĞAN TOPLANTILARINA AİT KARAR ÖZETLERİ:

1.5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 (beş) kişilik denetim komisyonu oluşturulması ve komisyonun oluşumu için;Yapılan gizli oylama sonucunda meclis üyelerimizden;

1-Oğuzhan ÖNAL                    18 oy,

2-Mustafa ERGÖÇMEN          18 oy,

3-Nuran DEMİR                       18 oy,

4-Ali DALAKLI                       18 oy,

5-Ahmet ÖRS                           17 oy alarak denetim komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

2.Plan ve Bütçe Komisyonun 1 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereği, üyelerden Abdullah USLU çekimser oyu,  Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

3.Plan ve Bütçe Komisyonun 2 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4.Plan ve Bütçe Komisyonun 3 numaralı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5.Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 51 ve 52. Maddelerine gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

6.Plan ve Bütçe Komisyonun 5 numaralı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

7.Plan ve Bütçe Komisyonunun 6 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

8.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e)Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

9.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 2 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 3 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun  4 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

13.Plan ve Bütçe Komisyonunun 7 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince üyelerden Ahmet ÖNDER ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

14.Plan ve Bütçe Komisyonun 8 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

15.İmar Bayındırlık Komisyonun 6 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

16.İmar Bayındırlık Komisyonun 7 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

17.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonun 9/8 numaralı raporu, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

18.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonun 10/9 numaralı raporu 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

19.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonun 11/10 numaralı raporu 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13.Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4.Maddesinin I)Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.                                                                                                                          

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017