Encümen Kararları (2016 Aralık)

244. İlçemiz Erek Mahallesi İlkay Sokak No:4-1/1’de ikamet eden Baki ASLAN’ın 5 kişilik bir aile olduğu, mevsimlik olarak çalıştığı, 3 çocuğunun okuduğu, kendi imkanlarıyla projeli ev yaptırdığı fakat maddi sıkıntılar nedeniyle inşaatını tamamlayamadığı dolayısıyla yarım kalan inşaatını tamamlaması için 1 adet 210x160 pvc cam, 2 adet 150x150 pvc cam, 2 adet 130x150 pvc cam, 2 adet 50x50 pvc cam, 1 adet 60x50 pvc cam, 3 adet pvc kapı ve 1 adet çelik kapı eksiklerini giderip yarım kalan inşaatını tamamlayabilmesi için 4.135,90 TL’lik gerekli inşaat malzemelerinin temin edilerek, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin n) Bendi gereğince ayni yardım yapılmasına.

245. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 618 ada 5 nolu parselde kayıtlı 210,00 m²’lik taşınmazın 15/210 (15,00) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  195/210 (195,00) m²’lik  hissesi Ahmet oğlu Serdar AKSU adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Söz konusu parseldeki, Belediye hissesi müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından tapuda ilçemiz tapuda Batı Mahallesi mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 618 ada 5 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 15/210 (15,00) m2’lik kısmının, m2’sinin 300,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Ahmet oğlu Serdar AKSU’ya satışının yapılmasına.

246. İlçemiz Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi No: 100’de bulunan su abonemiz olan Mehmet AYDIN’a ait meskende, sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı, su tahakkuk personeli tarafından tespit edilmiştir.Su Abonemiz olan Mehmet AYDIN’a ait meskende, sayaçtan önce kaçak su bağlantısı yapıldığı tespit edildiğinden, gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin,10.12.2015 tarih ve 158 sayılı kararı ile alınan, 2016 Mali yılı gelir tarifesi 26. maddesinin 2.fıkrasının 18.bendi gereğince, Mehmet AYDIN’dan 5.000,00 TL para cezasının tahsil edilmesine.

247.İlçemiz Erek Mahallesi 409 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 80, 95, 96, 97 ve  98 nolu parseller, 412 ada 98, 106, 107, 108 ve 109 nolu parseller, 598 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10, 26, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125 ve 126 nolu parseller, 604 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile 605 ada 1 nolu parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre,  3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama (düzenleme) sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

248.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan(100.Yıl) Bulvarı 182 ada 8 nolu parsel üzerinde bulunan 206 dış kapı nolu arsadaki mevcut yapıya, Erdaş Akaryakıt Nakliye Gıda Tic.Ltd.Şti tarafından, 3194 sayılı yasaya aykırı ruhsatsız eklenti yapı ve konaopi inşaatı yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı, 21.10.2016 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Recep Tayyip Erdoğan(100.Yıl) Bulvarı 182 ada 8 nolu parsel üzerinde bulunan 206 dış kapı nolu arsadaki mevcut yapıya, Erdaş Akaryakıt Nakliye Gıda Tic.Ltd.Şti tarafından yapılan ruhsatsız eklenti yapı ve konaopi kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden, 9.958,48 TL para cezası verilmesine ve aynı yasanın 32. Maddesine istinaden, ruhsatsız eklenti yapısının ve kaçak konaopi inşaatının yıktırılmasına.

249.İlçemiz Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin, ekli imar uygulaması dosyasına göre,  3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama (düzenleme) sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

250.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak 186 ada 173 nolu parsel üzerinde bulunan mevcut yapıya, Ali GÖR (Köroğlu 61) tarafından, 3194 sayılı yasaya aykırı bir şekilde ruhsatsız kaçak eklenti (24 m2) inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı, 18.11.2016 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak 186 ada 173 nolu parsel üzerinde bulunan mevcut yapıya, Ali GÖR (Köroğlu 61) tarafından yapılan ruhsatsız kaçak eklenti (24 m2) inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden, 2.185,18 TL para cezası verilmesine ve aynı yasanın 32. Maddesine istinaden, ruhsatsız kaçak eklenti (24 m2) inşaatının yıktırılmasına.

251.İlçemiz Ahmet Yesevi Mahallesi Güllük Caddesi 212 ada 27 nolu parsel üzerinde bulunan 82 dış kapı nolu metruk yapıya, İbrahim YILDIZ tarafından, 3194 sayılı yasaya aykırı bir şekilde mevcut metruk yapı yıkılarak ek kolon sistemi ve duvar yapılmak suretiyle yaklaşık 70 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı, 27.10.2016 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Ahmet Yesevi Mahallesi Güllük Caddesi 212 ada 27 nolu üzerinde bulunan 82 dış kapı nolu yıkılan metruk yapıya, İbrahim YILDIZ tarafından ek kolon sistemi ve duvar yapılmak suretiyle yaklaşık 70 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden, 6.373,43 TL para cezası verilmesine ve aynı yasanın 32. Maddesine istinaden, ek kolon sistemi ve duvar yapılmak suretiyle yaklaşık 70 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

252.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hisar Sokak 15 dış kapı nolu S.S. Erbaa Küçük Sanayi Sitesinde bulunan mevcut yapıya, Mehmet YILMAZ tarafından, 3194 sayılı yasaya aykırı ve ruhsatsız eklenti oda inşaatı yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı, 21.10.2016 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hisar Sokak 15 dış kapı nolu S.S. Erbaa Küçük Sanayi Sitesinde bulunan mevcut yapıya, Mehmet YILMAZ tarafından yapılan ruhsatsız eklenti oda inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden, 3.414,34 TL para cezası verilmesine ve aynı yasanın 32. Maddesine istinaden, ruhsatsız kaçak eklenti oda inşaatının yıktırılmasına.

253.İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi 45 ada 13 ve 14 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

254.Gündoğdu Mahallesi 246 ada 31 ve 32 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce  A olarak tevhidine, B  ve C olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri gereğince yapılmasına,

255.İlçemiz Kızılay Mahallesi 82 ada 5 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

256.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne ait ATM ünitesinin sözleşmesi 19.12.2016 tarihinde sona erecektir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğü tarafından 30.11.2016 tarih ve 1085 sayılı yazısı ile Belediyemize müracaat ederek yeniden kiralanmasına ilişkin talebi, Encümenimizce incelenerek uygun bulunmakla;Bu yerin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Erbaa Şube Müdürlüğüne 19.12.2016 tarihinden itibaren, yıllığı 12.500,00 TL olmak üzere bir yıllık peşin olarak 3 (üç) yıllığına kiralanmasına, gelecek yıllarda kira ücretine yıllık tefe-tüfe oranında kira artışı yapılmasına, sözleşme yapmaya ve sözleşmede Belediyeyi temsil etmeye Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine;

257.İlçemiz tapuda Erek Mevcut Ertuğrul Gazi Mahallesi 592 ada 8 nolu parselin (akaryakıt ve LPG istasyonu) satışının yapılması işinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek satışının yapılmasına.

258.31.08.2015 tarihinde yapılan çeşitli cadde ve sokaklarda bulunan Billboard (reklam panolarının) kiraya verilmesi işi ihalesi, 06.10.2015 tarihinde imzalanan sözleşme ile yüklenici İsa OLGUN tarafından yürütülmektedir. Ancak yüklenici İsa OLGUN söz konusu işi 13.12.2016 tarihli dilekçesiyle ve ihale sözleşmesinin 8. Maddesine istinaden (ilgili firma Belediyemiz Encümeninden onay almadan ( encümen müsaade edip etmemekte serbesttir) cihazı devir ve temlik edemeyecek, ortak alamayacaktır) Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devretmek istemektedir.Konu Encümenimizce incelenerek uygun bulunmakla, yüklenici İsa OLGUN tarafından yürütülmekte olan çeşitli cadde ve sokaklarda bulunan billboardların (reklam panoları) ihale işinin, Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devredilmesine,

259.İlçemiz Alacabal Mahallesi 534 ada 8 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına.

260.İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi 45 ada 15, 29 ve 30 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın malikleri adına parsel, B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

261.İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi 116 ada 22 nolu parselin ekli projede belirtildiği gibi A olarak gösterilen kısmın ihdasının, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16.maddeleri gereğince yapılmasına,

262.Belediyemiz hizmet alım ihalesi yolu ile özel güvenlik görevlisi çalıştırmaktadır. Belediyemizin özel güvenlik görevlisi ihtiyacına binaen araçlarımızın bulunduğu eski tekel ambarları mevkiinde 3 adet özel güvenlik görevlisi istihdamının, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin i) Bendi gereğince yapılmasına,

263.Belediyemiz hizmet alım ihalesi yolu ile özel güvenlik görevlisi çalıştırmaktadır. Belediyemize ait hizmet binamızda 4 kişi olarak istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının ihtiyaca binaen 5 kişi olarak, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin i) Bendi gereğince düzenlenmesine ,

264.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (100.yıl) 185 ada 3 nolu parselde bulunan 188 dış kapı nolu taşınmaz üzerindeki akaryakıt binasına Durdu Otomotiv Petrol Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı ve ruhsatsız eklenti kanopi inşaatı ve zemine akaryakıt tankı yapıldığı tespit edilmiş ve 21.10.2016 tarihinde inşaat mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (100.yıl) 185 ada 3 nolu parselde bulunan 188 dış kapı nolu taşınmaz üzerindeki akaryakıt binasına Durdu Otomotiv Petrol Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan ruhsatsız eklenti kanopi inşaatına ve akaryakıt tankına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden, 6.729,09 TL para cezası verilmesine ve aynı yasanın 32. Maddesine istinaden, ruhsatsız eklenti kanopi inşaatının ve akaryakıt tankının yıktırılmasına. 

265.lçemiz Erek Mahallesi 391 ada 24 nolu parsel için Belediye Encümenince 26.09.2016 tarih ve 189 sayılı kararı ile yol terki kararı alınmıştır. Ancak Erek Mahallesi 391 ada 24 ve 25 nolu parseller için sunulan projeye göre tevhid ve yol terki yaptırılmak istendiğinden Encümen kararında değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur.Konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, Erek Mahallesi 391 ada 24 ve 25 nolu parsellerin ekte sunulan projeye göre A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın malikleri adına parsel, B ile gösterilen parçanın da kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

266.Mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planı bulunmayan ilçemiz Erek Mahallesi 458 ada 25 nolu parselde bulunan 10.103 m2, 415 ada 7 nolu parselde bulunan 21.006 m2, 415 ada 58 nolu parselde bulunan 10.400,14 m2 ve 417 ada 173 nolu parselde bulunan 800 m2’lik arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 36551156798 TC kimlik numaralı Zeynel BAŞAR’a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesinin g) Bendi gereğince 15.000,00 TL bedelle 1(bir) yıllığına (31.12.2017 tarihine kadar) kiraya verilmesine.       

Oluşturulma Tarihi : 16.12.2016