Encümen Kararları (2017 Şubat)

27. İlçemizde faaliyetlerine devam eden Erbaa Demir Spor Kulübü Başkanlığı,  Antalya’da yapılacak olan Büyükler Wushu Türkiye şampiyonasına kulübü ve ilçemizi temsilen 4 (dört)  sporcu ile katılacaktır. Erbaa Demir Spor Kulübünün 03.02.2017 tarih ve 3 sayılı dilekçesi ile 09 – 15 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Büyükler Wushu Türkiye şampiyonasına ait giderleri için, 5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin b) Bendi ve Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 128 sayılı kararına istinaden 2.000,00 TL nakdi yardım yapılmasına,

28. İlçemiz sınırları içerisinde bulunun Belediye yüzme havuzunun işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine,

29. İlçemiz Ahmet Yesevi Mahallesi Şehzade Sokak 1191 ada 15 nolu parselde kayıtlı 478,79 m²’lik taşınmazın 3036/47879 (30,36) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  44843/191516 (112,11) m²’lik  hissesi Ömer kızı Arife TEMİZ adına, 134529/957580 (67,26) m²’lik hissesi Hamza oğlu Şükrü TEMİZ adına, 134529/957580 (67,26) m²’lik  hissesi Hamza oğlu Fikri TEMİZ adına, 134529/957580 (67,26) m²’lik  hissesi Hamza kızı Dilek TEMİZ adına, 134529/957580 (67,26) m²’lik  hissesi Hamza oğlu Kadir TEMİZ adına, 134529/957580 (67,26) m²’lik  hissesi Hamza oğlu Selim TEMİZ  adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, İlçemiz Ahmet Yesevi Mahallesi Şehzade Sokak 1191 ada 15 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 3036/47879 (30,36) m2’lik kısmının, m2’sinin 42,82 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Ömer kızı Arife TEMİZ’e satışının yapılmasına,

30. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 384 ada 13 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

31. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 162 ada 19 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

32. İlçemiz tapuda Yeni Mahalle Mahallesi 114 ada 65 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

33. İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 906 ada 1 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

34. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 387 ada 187 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

35. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 85 ada 11 ve 12 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

36. İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 211 ada 22 nolu parsel uygulama imar planı içerisinde bir kısmı konut bir kısmı dere yatağında ve yolda kaldığından, Belediyemizce; mahalli müşterek hizmetlerin ve imar planının uygulaması amacıyla konu parselde, yolda ve dere yatağında kalan kısmın kamulaştırılması gerekmektedir. İmar planına göre yol ve dere yatağında kalan kısım için 2942 SayılıKanunun12.Maddesigereğincekısmenkamulaştırmakararıalınmasına,

37. İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 210 ada 41 nolu parsel uygulama imar planı içerisinde bir kısmı konut alanında bir kısmı dere yatağı ve yolda kalmaktadır. Yine, 210 ada 41 nolu parsel çok hisseli olup parselin fiili parselasyonu mevcuttur. Ayrıca; konu parseldeki tüm hissedarlar fiili parselasyonuna göre zeminde kullanımları mevcuttur. Bu nedenle mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi ve uygulama imar planının zeminde uygulanması için Tepe Mahallesi 210 ada 41 nolu parselde yolda ve dere yatağında kalan kısmın kamulaştırılması gerekmektedir.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 210 ada 41 nolu parselin imar planındaki dere yatağı ve yolun, fiili parselasyonuna göre zeminde fiili olarak kullanan hissedarın hissesinden kamulaştırılması için, 2942 Sayılı Kanunun 8. Maddesi göre satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına,

38. İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 453 ada 11,38,39,46 ve 47 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın 7 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C,D,E,F ve G nolu parçaların parsel, B nolu parçanın ise artık parsel olarak malikleri adına tescilinin yapılmasına ve H nolu parçanın ise yol olarak kamu yararına bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

39. İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 130 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ifraz ve yol terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılması, Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir,

40. İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi Vatan Caddesi 457 ada 23 nolu parselde kayıtlı 410,00 m²’lik taşınmazın 1097/8200 (54,85) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  7103/8200 (355,15) m²’lik  hissesi Ahmet oğlu Baki YILDIRIM adına, kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, ilçemiz Gazi Paşa Mahallesi Vatan Caddesi 457 ada 23 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1097/8200 (54,85) m2’lik kısmının, m2’sinin 250,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Ahmet oğlu Baki YILDIRIM’a satışının yapılmasına,

41. İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi Vatan Caddesi 457 ada 22 nolu parselde kayıtlı 261,54 m²’lik taşınmazın 1616/13077 (32,32) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  11461/13077 (229,22) m²’lik  hissesi Adem oğlu Yadigar YILDIRIM adına, kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, ilçemiz Gazi Paşa Mahallesi Vatan Caddesi 457 ada 22 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1616/13077 (32,32) m2’lik kısmının, m2’sinin 250,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Adem oğlu Yadigar YILDIRIM’a satışının yapılmasına,

42. İlçemiz Batı Mahallesi 83 ada 3, 12, 13 ve 18 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

43. İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi 32 ada 32 ve 43 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ve C ile gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına,

44. İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (100.yıl) 185 ada 3 nolu parselde bulunan 188 dış kapı nolu taşınmaz üzerindeki akaryakıt binasına Durdu Otomotiv Petrol Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı ve ruhsatsız eklenti kanopi inşaatı ve zemine akaryakıt tankı yapıldığı tespit edilmiş ve 21.10.2016 tarihinde inşaat mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (100.yıl) 185 ada 3 nolu parselde bulunan 188 dış kapı nolu taşınmaz üzerindeki akaryakıt binasına Durdu Otomotiv Petrol Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan ruhsatsız eklenti kanopi inşaatına ve akaryakıt tankına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden, 6.729,09 TL para cezası verilmesine ve aynı yasanın 32. Maddesine istinaden, ruhsatsız eklenti kanopi inşaatının ve akaryakıt tankının yıktırılmasına.

45. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 448 ada 5 nolu parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için; 

 

  1. Bu bölgenin uygulama sınırının onayına,

  2. Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,

  3. Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,

  4. Ayırma cetvelinin onayına,

  5. 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,

  6. Tesciline esas bütün dokümanların onayına,

İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

46. İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 91 ada 14 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

47. İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 702 ada 6 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçaların kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

48. İlçemiz tapuda Gaziosmanpaşa Mahallesi 260 ada 43 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E ve Y olarak 6 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C ve D nolu parçaların parsel olarak, E nolu parçanın uygulama imar planı dışında kaldığından tarla olarak malikleri adına tescilinin yapılmasına ve Y ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

49. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 144 ada 169 ve 170 nolu parsellerin doğusunda kalan, ekli projede A olarak gösterilen parçaların  ihdasına, ihdas edilen A parçasının 144 ada 169 ve 170 nolu parseller ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

50. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 422 ada 42 ve 45 nolu parsellerin arasında kalan yolun, ekli projede A olarak gösterilen parçanın ihdasına, ihdas edilen A parçasının 422 ada 42 nolu parsel ile B olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

51. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 578 ada 12 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ifraz ve yol terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılması, Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmemiştir.

52. İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mustafa Sabuncuoğlu Caddesi 811 Ada 5 Nolu parselde kayıtlı 849,05 m²’lik taşınmazın 14482/65437 (187,90) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  50955/65437 (661,14) m²’lik  hissesi S.S. Erbaa Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adına, kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, ilçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mustafa Sabuncuoğlu Caddesi 811 Ada 5 Nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 14482/65437 (187,90) m²’lik kısmının, m2’sinin 79,83 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince S.S. Erbaa Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne satışının yapılmasına.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Oluşturulma Tarihi : 27.02.2017