Encümen Kararları (2017 Nisan)

65.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 839 ada 2 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

66.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 838 ada 2 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

67.İlçemiz tapuda Fevzi Paşa Mahallesi 77 ada 5 ve 6 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi A olarak gösterilen kapanan yolun ihdasının, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi gereğince yapılmasına.

68.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 1119 ada 20 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

69.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 130 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E. F, G, H ve Y olarak 9 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E ve F olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak, G parçasının malikleri adına park, H parçasının park, Y ile gösterilen parçanın ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

70.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 272 ada 25 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D, E. F, G, H ve Y olarak 9 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C ve D olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak, E parçasının maliki adına tarla, F parçasının park, G, H ve Y ile gösterilen parçalarının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

71.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 94 ada 7 ve 8 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ve C ile gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

72.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 116 ada 22 nolu parselin kuzeyinde kalan ve ekli projede belirtildiği gibi A olarak gösterilen kapanan yolun ihdasının, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi gereğince yapılmasına.

73.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 264 ada 7 nolu parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

74.İlçemiz Erek Mahallesi 474 ada 32 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

75.İlçemiz Batı Mahallesi 573 ada 141 ve 143 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

76.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 1114 ada 4 ve 6 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

77.İlçemiz Batı Mahallesi 619 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

78.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 1115 ada 7 ve 9 nolu parsellerinin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.  

79.İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 100.Yıl Bulvarı 232 ada 18 nolu parselde kayıtlı 576,87 m²’lik taşınmazın 11/128 (49,57) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına,  117/128 (527,30) m²’lik  hissesi Osman oğlu Haci Ali ÇAĞLAR adına, kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, ilçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 100.Yıl Bulvarı 232 ada 18 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 11/128 (49,57) m2’lik kısmının, m2’sinin 125,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Osman oğlu Haci Ali ÇAĞLAR’a satışının yapılmasına.

80.İlçemiz Erek Mahallesi Mercan Sokak 412 Ada 145 nolu parselde kayıtlı 560,07 m²’lik taşınmazın 16/2400 (3,07) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 2384/2400 (556,34) m²’lik  hissesi Ahmet kızı Gülbeyaz DEMİRCİ adına, kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından, ilçemiz Erek Mahallesi Mercan Sokak 412 Ada 145 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 16/2400 (3,07) m2’lik kısmının, m2’sinin 125,00 ₺ bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Ahmet kızı Gülbeyaz DEMİRCİ’ye satışının yapılmasına.

81.İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilırmak Sokak 144 Ada 268 nolu parselde kayıtlı 821,72 m²’lik taşınmazın 497/82592 (4,95) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 82095/82592 (816,77) m²’lik  hissesi Efraim oğlu Yılmaz GÖK adına, kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması mümkün olmadığından ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilırmak Sokağına cephe aldığından, ilçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilırmak Sokak 144 Ada 268 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 497/82592 (4,95) m2’lik kısmının, tamamının 5.000,00₺ ( Beş bin Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Efraim oğlu Yılmaz GÖK’e satışının yapılmasına.

82.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 186 ada 39 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

83.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 17 nolu parselin ekli projesinde gösterildiği gibi A, B, C, D ve E olarak 5 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C ve D olarak gösterilen parçaların maliki adına parsel olarak, E ile gösterilen parçasının ise kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

84.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 60 ada 8 ve 9 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

85.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 39 ada 22 ve 23 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

86.İlçemiz tapuda Yeşilyurt Mahallesi 32 ada 13, 14 ve 34 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ve C ile gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

87.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 417 ada 39 nolu parselin, ekli imar uygulaması dosyasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için;Bu bölgenin uygulama sınırının onayına,Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,Ayırma cetvelinin onayına,3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’nin kesinleşmesine,Tesciline esas bütün dokümanların onayına,İlanına müteakip kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre, imar uygulamasının yapılmasına.

88.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 60 ada 21 nolu parsel üzerinde bulunan binanın teras katına, Mehmet AY tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde ek yapılmak suretiyle yaklaşık 90 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 28.02.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 60 ada 21 nolu parsel üzerinde bulunan binanın teras katına, Mehmet AY tarafından ek yapılmak suretiyle yaklaşık 90 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 10.930,75 TL para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden ek yapılmak suretiyle yaklaşık 90 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

89.İlçemiz Kelkit Mahallesi Türkiyem Caddesi 417 ada 99, 100, 189 ve 190 nolu parseldeki taşınmaz üzerine, Ceyhan SARAÇOĞLU tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde 225 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 22.03.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Durdurulan inşaatta mühür fekki yaptığı görülmüş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Kelkit Mahallesi Türkiyem Caddesi 417 ada 99, 100, 189 ve 190 nolu parseldeki taşınmaz üzerine, Ceyhan SARAÇOĞLU tarafından yapılan 225 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 23.264,76 TL para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 225 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

90.İlçemiz Kelkit Mahallesi Türkiyem Caddesi 417 ada 77 nolu parsel üzerine Mehmet AY tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde 40 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 03.02.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Kelkit Mahallesi Türkiyem Caddesi 417 ada 77 nolu parsel üzerine Mehmet AY tarafından 40 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 5.672,17 TL para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 40 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

91.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait yüzme havuzunun Belediyemize gelir getirmesi amacıyla, 2886 sayılı yasanın 51. Maddesinin a) Bendi gereğince pazarlık usulü ile 1 (bir) yıllığına ihale edilerek kiraya verilmesine.

92.İlçemiz sınırları içerisinde bulunun Mimar Sinan Camisi altındaki 7 nolu işyerinin işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 51. Maddesinin a) Bendi gereğince pazarlık usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesine.

93.İlçemiz Gazi Bulvarı Gençlik Merkezi binasının yola bakan kısmında yeni yapılmakta olan Adliye binasının çalışmaları sırasında ilgili firmanın plansız ve düzensiz çalışması sonucu, firmaya ait kamyon, kepçe ve greyder gibi ağır tonajlı araçların 30.03.2017 tarihinde tahribata yol açtığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu yerlerdeki hasar, tutanak altına alınmış ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 5.000,00 ₺, hasar tespiti yapılmıştır. 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin e) Bendi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4-2. Maddesi gereği ilgili firmadan 5.000,00 ₺, para cezasının tahsil edilmesine.

94.İlçemiz sınırları içerisinde bulunun Belediye Yüzme Havuzunun işletilmesi işi 27.02.2017 tarih ve 3 sayılı Encümen İhale Komisyon kararıyla Ercan ŞENOL’a 10 (on) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ile ihalesi yapılmıştır.Ancak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun İdarenin Her Türlü Kira İhalelerinde Uygulayacakları Genel ve Ortak Esasları Belirleyen Tip Şartnamesinin 19. Maddesinde, “İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin % 6’sına tekabül eden miktarda ve bu şartnamenin 6/A maddesinde belirtilen değerlerden kesin teminat alınır. Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müstecir, karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde ita amirince onaylanan ihale kararının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 32. Maddesi esaslarına göre kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi idareye vermek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde protesto çekilmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir ve ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. ve 84. Maddeleri hükümleri uygulanır.” denildiğinden Ercan ŞENOL sözleşmeye gelmediğinden 27.02.2017 tarih ve 3 sayılı Encümen İhale Komisyon kararı iptal edilmiştir.Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediye Yüzme Havuzunun işletilmesinin, 2886 Sayılı Yasanın 51/a Maddesi gereğince pazarlık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile yeniden ihale edilerek 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesine.

95.Belediyemizin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının Encümenimizce incelenmesi sonucunda;2016 Yılı Bütçesinin:119.723.262,00 TL,Gelir Bölümünün Toplamı:54.013.490,14 TL,Gider Bölümünün Toplamı:65.666.076,07 TL olduğu görüldüğünden;Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Encümenimizce incelenen, Belediyemizin ekli 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının, kayıtlara ve mevzuata uygun olduğu tevsik edilmekle, 5393 Sayılı Yasanın 64. Maddesi gereğince, Mayıs ayı Meclis toplantısında görüşülüp onanması için, Belediye Meclisine sunulmasına.

96.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 43 ada 18 ve 19 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

97.İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 41 ada 14 ve 15 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

98.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 113 ada 26, 27 ve 28 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

99.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 85, 162 ve 163 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B ve C olarak 2 parçaya ifraz edilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

100.İlçemiz tapuda Yeşilyurt Mahallesi 26 ada 23 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

101.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 57 ada 9, 10 ve 11 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

102.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 86 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ve C ile gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

103.Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 221 ada 3 nolu parselin satış ihalesi için 24/04/2017 tarihi itibari ile teklif veren istekli firma olmamıştır. Bu nedenle; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereği “ Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43 üncü Maddenin İkinci Fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir.” Bu hususlar çerçevesinde, 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

104.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mimar Sinan Camisi altında bulanan 7 nolu işyerinin kiraya verilmesi ile ilgili ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51-a Maddesi gereği tahmini muhammen bedelden pazarlık teklif usulü ile ihalesi yapılmıştır.Ancak ihaleye katılan Necat BAZ ve Hasan GÜRGEN firmalarının vermiş oldukları fiyatların gerçek dışı olmasından dolayı, 2886 Sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ihale encümen huzurunda iptal edilmiştir.

105.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediyemiz Yüzme Havuzunun işletilmesi işinin kiraya verilmesi için 17.04.2017 tarih ve 94 sayılı encümen kararı ile ihaleye çıkılması kararı alınmıştır.Ancak Belediyemiz Yüzme Havuzunun işletilmesi işinin kiraya verilmesi ihalesi 24.04.2017 tarihi itibari ile yapılmış olup, teklif veren isteklinin olmaması nedeni ile 2886 Sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ihale encümen huzurunda iptal edilmiştir.

 

 

 

  

   

   

Oluşturulma Tarihi : 17.05.2017