Encümen Kararları (2017 Temmuz)

177. İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 69 ada 9 ve 10 nolu parsellerin A ve B olarak gösterilen parçalarının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek 69 ada 9 ve 10 nolu parseller ile C olarak tevhidine, tevhid edilen C parçasının D ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

178. Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 221 ada 3 nolu parselin ihalesi için 03.07.2017 tarihi itibari ile teklif veren istekli firma olmamıştır. Bu nedenle; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 43. Maddesi gereği “Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.” Bu hususlar çerçevesinde, 2886 Sayılı Yasanın 43. Maddesi gereğince 15 gün içinde pazarlığa bırakılmasına.

179. İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesi 453 ada 53 nolu parselde kayıtlı 692,66 m²’lik taşınmazın 6890/34633 (137,8) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 27743/34633 (554,86) m²’lik  hissesi Ömer kızı Makbule ARSLANOĞLU adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesine cephe aldığından, ilçemiz Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesi 453 ada 53 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 6890/34633 (137,8) m²’lik  kısmının, m2’sinin 200,00 ₺ ( İki Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Ömer kızı Makbule ARSLANOĞLU’na satışının yapılmasına.

180. İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesi 453 ada 54 nolu parselde kayıtlı 617,86 m²’lik taşınmazın 6062/30893 (121,24) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 24831/30893 (496,62) m²’lik  hissesi Durmuş oğlu Kasım ÖÇALAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesine cephe aldığından, ilçemiz Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesi 453 ada 54 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 6062/30893 (121,24) m²’lik  kısmının, m2’sinin 200,00 ₺ ( İki Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Durmuş oğlu Kasım ÖÇALAN’na satışının yapılmasına.

181. İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesi 453 ada 57 nolu parselde kayıtlı 219,57 m²’lik taşınmazın 8059/21957 (80,59) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 13898/21957 (138,98) m²’lik  hissesi Selahattin oğlu Eray KOÇMAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesine cephe aldığından, ilçemiz Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesi 453 ada 57 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 8059/21957 (80,59) m²’lik  kısmının, m2’sinin 200,00 ₺ ( İki Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Selahattin oğlu Eray KOÇMAN’a satışının yapılmasına.

182. İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesi 453 ada 56 nolu parselde kayıtlı 540,05 m²’lik taşınmazın 13908/54005 (139,08) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 40097/54005 (400,97) m²’lik  hissesi Selahattin oğlu Eray KOÇMAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesine cephe aldığından, ilçemiz Gazi Paşa Mahallesi Şehit Er Duran OKÇU Caddesi 453 ada 56 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 13908/54005 (139,08) m²’lik  kısmının, m2’sinin 200,00 ₺ ( İki Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Selahattin oğlu Eray KOÇMAN’a satışının yapılmasına.

183. İlçemiz Yunus Emre Mahallesi İstiklal Caddesi 667 ada 18 nolu parselde kayıtlı 430,00 m²’lik taşınmazın 252/430 (252,00) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 2752/6880 (172,00) m²’lik  hissesi Ömer kızı Ayşe DUMAN adına, 6/430 (6,00) m²’lik hissesi İbrahim oğlu Mustafa GÜLER adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Yunus Emre Mahallesi İstiklal Caddesine cephe aldığından, ilçemiz Yunus Emre Mahallesi İstiklal Caddesi 667 ada 18 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 252/430 (252,00)  m²’lik  kısmının, m2’sinin 200,00 ₺ ( İki Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince 54253566400 TC kimlik numaralı Abbas DUMAN’a satışının yapılmasına.

184. İlçemiz Kelkit Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 443 ada 26 nolu parselde kayıtlı 3217,35 m²’lik taşınmazın 25285/347067 (234,39) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 321782/347067 (2982,96) m²’lik  hissesi Başak Petrol Ürünleri Otelcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Kelkit Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarına cephe aldığından, ilçemiz Kelkit Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 443 ada 26 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 25285/347067 (234,39) m²’lik  kısmının, m2’sinin 300,00 ₺ ( Üç Yüz Türk Lirası ) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Başak Petrol Ürünleri Otelcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne satışının yapılmasına.

185. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan Yeni Mağazacılık A.Ş. unvanlı A101 marketler grubunun izinsiz el ilanı ve broşür dağıttığı görülmüştür. Adı geçen işyerlerine çok sayıda sözlü uyarının ve farklı tarihlerde 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre idari yaptırım karar tutanakları düzenlenmiştir. Ancak işyerlerinin izinsiz el ilanı ve broşür dağıtmaya devam ettiği görülmüştür.Söz konusu işyerlerinin izinsiz el ilanı ve broşür dağıtmaya devam etmesi ve yapılan uyarıları da dikkate almaması neticesinde, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 243. Maddesi, 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinin e) Bendi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi ve 1608 Sayılı Yasanın 1. Maddesi gereği 3(üç) gün faaliyetlerinden men edilmesine.

186. İlçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 144 ada 49 nolu parselde Belediye Encümeninin, 18.05.2017 tarih ve 132 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve askıya çıkarılan imar uygulaması dosyasının tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

187.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 7 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

188. İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 916 ada 49 nolu parselin ekli ifraz projesinde gösterildiği gibi, A ve B olarak 2 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

189.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 144 ada 165 ve 166 nolu parsellerin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre ihdas edilmesine ve ihdas edilen A parçasının ilçemiz tapuda Batı Mahallesi 144 ada 165 ve 166 nolu parseller ile B olarak tevhidinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

190. İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 474 ada 75 ve 76 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ve C ile gösterilen parçalarının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

191. İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 113 ada 7 ve 8 nolu parsellerde 14.06.2016 tarih ve 118 sayılı Encümen kararı ile onaylanan ve tapuya tescil olan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan parselasyon işleminin, Tokat İdare Mahkemesinin E: 2016/741, K: 2017/248 sayılı kararı ile uygulamanın iptaline karar verilmiştir.Mahkeme kararının uygulanmasına yönelik iptal edilen işlem sonrası tapuya tescil olan ilçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 113 ada 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerin iptal edilerek, uygulamanın önceki hali olan 113 ada 7 ve 8 nolu parseller şekline dönüştürülmesine.

192. İlçemiz sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının, evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesine. 

193. İSKİ Genel Müdürlüğüne ait 34 UP 6231 plakalı Mercedes Sprinter 313 CDI tipli minibüsün noter giderleri belediyemize ait olmak üzere KDV dahil 500,00 TL.(BeşyüzTürklirası) ve yine İSKİ Genel Müdürlüğüne ait 34 AD 4986 plakalı Mercedes Benz Sprinter 308 D tipli minibüsün noter giderleri belediyemize ait olmak üzere KDV dahil 750,00 TL.(YediyüzelliTürklirası)’ye satın alınmasının uygun olacağı kanaatine varılarak söz konusu araçların devir işlemlerinin yapılmasına.

194. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesi 32 ada 50 nolu parselin, Dere Mahallesi 141 ada 10 nolu parselin ve Gündoğdu Mahallesi 287 ada 3 nolu parselin satışının yapılması işine ait idari şartnamelerinin tasdiki ile ihale edilerek, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince tahmini muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile satışının yapılmasına.

195. İlçemiz tapuda Gazi Paşa Mahallesi 40 ada 1 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince ihdas, tevhid, ifraz ve yol terkinin yapılması uygun görülmemiştir.

196.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 430 ada 16 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince ihdas, tevhid ve yol terkinin yapılması uygun görülmemiştir.

197.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 94 ada 5, 34, 39 ve 40 nolu parsellerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince tevhid ve yol terkinin yapılması uygun görülmemiştir.

198.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 86 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi önce A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B, C ve D olarak 3 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen C ve D nolu parçaların malikleri adına parsel, B nolu parçanın ise yol olarak kamu yararına bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

199.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi 526 ada 2, 3 ve 4 parsellerin A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek 526 ada 2, 3 ve 4 nolu parseller ile B olarak tevhidine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

200.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 89 ada 5, 6, 7 ve 35 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

201. İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 55 ada 21 ve 35 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

202.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 58 ada 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 ve 29 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

203.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 51 ada 1, 2, 30 ve 31 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ve C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

204.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 39 ada 7 ve 8 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın B ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

205.İlçemiz tapuda Kızılay Mahallesi 46 ada 10 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

206.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 680 ada 10 nolu parselin ekli yola terk projesinde A ile gösterilen parçasının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

207.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 186 ada 140 ve 146 nolu parsellerin batısında kalan ve A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre Belediyemiz adına ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının 140, 141, 142, 143, 144, 145 ve 146 nolu parseller ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

208.İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak 22 dış kapı nolu parsele Hasan ÖZKAN tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde 90 m2 ruhsatsız 1 kat ilave inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 06.03.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. İnşaat sahibine Belediyemizce 18.04.2017 tarihinde tebliğde bulunarak inşaatını yasal hale getirmesi için süre verilmiştir. Geçen süre zarfında inşaat yasal hale getirilmemiş olup, gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak 22 dış kapı nolu parsele Hasan ÖZKAN tarafından yapılan 90 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 7.976,49 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 90 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

209.İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 94 ada 2 nolu parselin 1/2 ‘lik kısmının (Batı tarafı) ve ½’lik kısmının (Doğu tarafı) şartnamelerinin tasdiki ile ihale kararı alınarak satışının yapılması işinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık teklif ihale usulüyle şartnamelerinin tasdiki ile ihale edilerek satışının yapılmasına.

Oluşturulma Tarihi : 02.08.2017