Encümen Kararları (2017 Aralık)

337.İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kafkas Sokak 11 dış kapı numaralı 938 ada 1 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Belediyemizce 10.04.2007 tarih ve 22 no ile yapı ruhsatı ve 30.04.2007 tarih ve 15 no ile yapı kullanma izin belgesi düzenlenen zemin kata (işyeri) ek olarak 1. normal kat ve 2. normal kat Süleyman ŞAHİN tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 292m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 27.11.2015 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Söz konusu ruhsatsız inşaat yasal hale getirilmediğinden gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek; Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kafkas Sokak 11 dış kapı numaralı 938 ada 1 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Süleyman ŞAHİN tarafından yapılan 292m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 25.879,28 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 292 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

338.İlçemiz Kuruçay Mahallesi 875 ada 12 nolu parsel üzerine Ferhat GÜR tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 65 m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 01.12.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız yapılan inşaatın 30 gün içerisinde yasal hale getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu ruhsatsız inşaat ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Kuruçay Mahallesi 875 ada 12 nolu parsel üzerine Ferhat GÜR tarafından yapılan 65 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 5.760,80 TL para cezası verilmesine ve mühürleme tarihinden itibaren 30 gün süre sonunda inşaatın yasal hale getirilmediği taktirde 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine istinaden 65 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

339.İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi 228 dış kapı numaralı 189 ada 131 nolu parsel üzerine yapılan 96m2 ruhsatsız inşaat 20.04.2007 tarihinde durdurularak 89818 referans numaralı yazımız ile 30 gün yasa süre verilmiştir. Verilen yasal süre sonucunda herhangi bir işlem yapılmayan ruhsatsız inşaata ek olarak 24m2 eklenti inşaat daha yapılmıştır. Bülent SALAR ve Coşkun KOLCU tarafından toplamda 120m2’ye ulaşan ruhsatsız inşaat 01.12.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Söz konusu ruhsatsız inşaat ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi 228 dış kapı numaralı 189 ada 131 nolu parsel  üzerindeki taşınmaza Bülent SALAR ve Coşkun KOLCU tarafından farklı tarihlerde yapılan toplamda 120 m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 12.053,36 TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 120 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

340.İlçemiz Osman Gazi Mahallesi Alemdar Caddesi 104 ada 7 nolu parsel üzerine Mehmet DURAN tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 135m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 01.12.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız yapılan inşaatın 30 gün süre içerisinde yasal hale getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu ruhsatsız inşaat ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Osman Gazi Mahallesi Alemdar Caddesi 104 ada 7 nolu parsel üzerine Mehmet DURAN tarafından yapılan 135m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 2.392,95TL para cezası verilmesine, mühürleme tarihinden itibaren 30 gün süre sonunda inşaatın yasal hale getirilmediği taktirde 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine istinaden 135 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

341.İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kervansaray Sokak 18 dış kapı numaralı 854 ada 14 nolu parsel üzerine Belediyemizce 05.06.2008 tarih ve 57 belge no ile yapı ruhsatı düzenlenmiş olup; yapı ruhsatı düzenlenen mevcut yapının ön çekme mesafesi ve kaldırım üzeri kapatılarak Hüseyin ASLAN tarafından 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şeklide ruhsatsız, proje ve eklerine aykırı inşaat yaptığı tespit edilmiştir. Söz konusu ruhsatsız inşaat ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek;Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kervansaray Sokak 18 dış kapı numaralı 854 ada 14 nolu parsel  üzerinde bulunan mevcut yapının ön çekme mesafesi ve kaldırıma Hüseyin ASLAN tarafından yapılan yaklaşık 40m2 eklenti inşaat yasal hale getirilemeyeceğinden dolayı 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 3.545,11TL para cezası verilmesine yine aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 40m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

342.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 1126 ada 13 ve 14 nolu parsellerin, ekli projede belirtildiği gibi A parçası olarak tevhidinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yapılmasına.

343.İlçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Polis Birol Yavuz Caddesi 210 ada 54 nolu parselde kayıtlı 246,63 m²’lik taşınmazın 1253/24663 (12,53 ) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 23410/24663 (234,1) m²’lik  hissesi Recep oğlu İsmail DİŞ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parsel Belediye Meclisince değerlendirilmiş olup, Belediye Meclisinin 26.09.2017 tarih ve 256 Sayılı Kararı ile ihdas edilen 210 ada 54 nolu parseldeki,  Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Polis Birol Yavuz Caddesini cephe alındığından, ilçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Polis Birol Yavuz Caddesi 210 ada 54 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 1253/24663 (12,53) m²’lik kısmının, m2’sinin 250,00 ₺ (ikiyüzelliTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Recep oğlu İsmail DİŞ’e satışının yapılmasına.

344.İlçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak 772 ada 8 nolu parselde kayıtlı 2313,73 m²’lik taşınmazın 28967/296978 (225,67) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 268011/2375824 (261) m2’lik hissesi Tahsin kızı Beyhan YUMUŞAKKAYA, 804033/11879120 (156,60) m²’lik  hissesi Ünal kızı Leyla BOSTANCI, 804033/11879120 (156,60) m2’lik hissesi Ünal oğlu Selim YUMUŞAKKAYA, 804033/11879120 (156,60) m2’lik hissesi Ünal oğlu Cemil YUMUŞAKKAYA, 804033/11879120 (156,60) m2’lik hissesi Ünal oğlu Serdar YUMUŞAKKAYA, 804033/11879120 (156,60) m2’lik hissesi Ünal kızı Ayla ŞÖHRETOĞLU ve 268011/593956 (1044,02) m2’lik hissesi Camal oğlu Bilal YUMUŞAKKAYA adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından, ilçemiz tapuda Kurtuluş mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak 772 ada 8 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 28967/296978 (225,67) m²’lik kısmının, m2’sinin 225,00 (ikiyüzyirmibeşTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince ½’lik hissesinin Camal oğlu Bilal YUMUŞAKKAYA’ya, kalan ½ ‘lik hissenin de diğer hissedarlara eşit oranda satışının yapılmasına.

 

345.İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi Şehit Er Duran Okçu Caddesi No:5 sayılı adreste ikamet etmekte olan Yaşar GELMEZ’in yapılan araştırma neticesinde 4 kişilik bir aile olduğu, herhangi bir işinin olmadığı, kendisinin malulen emekli olduğu, aldığı emekli maaşıyla geçimini zorlukla sürdürebildiği, başka gelirlerinin olmadığı, eşinin ev hanımı olduğu, beyninde kitle olduğu ve uzun zamandır beynindeki kitleden dolayı tedavi gördüğü, kitlenin alınması için beyin ameliyatı olması gerektiği ancak ameliyatın maliyeti yüksek olduğu için maddi imkanı yetmediğinden dolayı bu ameliyatı olamadığı, bu nedenle ameliyat masrafı için gerekli acize yardımını yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmakla;Yukarıda adı geçen Yaşar GELMEZ’e ameliyat masrafı için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin n) Bendi gereğince 5.000,00 (beşbinTL)  yardım yapılmasına.

346.Bedel Tespit Komisyonu tarafından mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Dere Mahallesi 104 ada 8 nolu (553,07m2) parsel için 78.000,00 TL, 104 ada 10 nolu (544,47m2) parsel için 77.000,00 TL fiyat belirlemiştir.Ancak söz konusu parselleri alacak olan vatandaşımızın yukarıdaki fiyatların fazla olduğunu, ödeyecek durumunun olmadığını ve fiyatların Encümen tarafından tekrar değerlendirilmesi talebinde bulunmuştur. Vatandaşımızın talebine istinaden, Bedel Tespit Komisyonu tarafından belirlenen fiyatların;Encümenimiz tarafından, daha önceden yapılan emsal satışlar dikkate alınarak; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Dere Mahallesi 104 ada 8 nolu (553,07m2) parsel için 53.000,00 TL, 104 ada 10 nolu (544,47m2) parsel için 52.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiş olup tadilen uygun görülmüştür.

347.Erbaa Katı Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı 2010 yılında tamamlanmış olup, Tesis 2011 yılından itibaren işletme altındadır. Erbaa Katı Atık Bertaraf Tesisinin işletmeye alındığı 2011 yılına kadar; Erbaa Belediyesi Merkez İlçesi sınırları içerisinde üretilen günlük ortalama 42 ton civarındaki katı atıklar ( Belediye Atıkları ) 1997 yılından başlayarak, ilçe merkezine kuzey yönünde yaklaşık 2 km uzaklıkta yer alan ve Kelkit Çayı kenarında bulunan sahaya düzensiz olarak depolanmıştır. Bu nedenle eski çöp deponi sahasında oluşan kirlilik ciddi boyutlara ulaşmış olup, su kaynakları ve çevre kirliliği nedeniyle yerleşimler olumsuz yönde etkilenmektedir.Çevre kirliliğine neden olan ve dolayısıyla halkın sağlığını doğrudan tehdit eden bu çok önemli sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulması için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mevzuat hükümleri doğrultusunda Düzensiz Depolama Alanının rehabilitasyonu ve bundan sonra çevreye zarar vermesinin önlenmesi amacıyla, Belediyemiz tarafından, “Erbaa Düzensiz Depolama Alanı Rehabilitasyonu Uygulama Projesi” hazırlanmıştır.Projenin uygulanması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından nakdi kaynağa ihtiyaç duyulmakta olup ancak; şu aşamada bu kaynak Belediye bütçemizin yetersiz olması nedeniyle Belediyemizce karşılanamamaktadır. Bu nedenle 28 Temmuz 2017 gün ve 30137 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 3.371.561,00 TL nakdi yardım talep edilmesine.

348.İlçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi Oğuzlar Caddesi 959 ada 8 nolu parselde kayıtlı 736,31 m²’lik taşınmazın 405/73631 (4,05) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 73226/73631 (732,26) m²’lik  hissesi Mustafa kızı Hamide ASLAN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parsel Belediye Meclisince değerlendirilmiş olup, Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 085 numaralı kararı ile yapılan incelemede 959 ada 8 nolu parseldeki,  Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi Oğuzlar Caddesini cephe alındığından, ilçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi Oğuzlar  Caddesi 959 ada 8 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 405/73631 (4,05) m²’lik kısmının, m2’sinin 100,00 (yüzTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Mustafa kızı Hamide ASLAN’a satışının yapılmasına.

349.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan Dere Mahallesi 104 ada 8 ve 10 nolu parsellerin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık teklif ihale usulüyle idari şartnamelerinin tasdiki ile ihale edilerek satışlarının yapılmasına.

350.İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi Zafer Caddesi 33 ada 12 nolu parselde kayıtlı 3 ve 6 numaralı bağımsız bölümler fakir öğrencilerin eğitim hizmetlerin de ve sokak hayvanlarının bakımı ve korunması işlemlerinde kullanılmak üzere Erbaa Noterliğinin 12 Mayıs 2009 tarih ve 4286 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile merhume Muhterem UZEL tarafından Belediyemize bırakılmıştır.Vasiyetnamenin tenfizi için Müdürlüğümüz tarafından Erbaa 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır. Halen yürümekte olan davaya sunulmak üzere tarafımıza bırakılan bağımsız bölümlerin hangi şekillerde kullanılacağına dair encümen kararı gerektiğinden;Yukarıda bahsedilen bağımsız bölümlerden bir tanesinin belirlenecek fakir öğrencilere 1TL sembolik bedelle kiraya verilmesi, diğer bağımsız bölümün ise emsalleri değerinde kiraya verilerek elde edilen gelirin sokak hayvanlarının bakımı ve korunması işlemlerinde kullanılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesi g) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

351.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi 43 dış kapı numaralı 223 ada 5 nolu parsel üzerine Nurhan YENAL tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 97m2 ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 19.07.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuştur. Ruhsatsız yapılan inşaat verilen süre içerisinde yasal hale getirilmemiş olup gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin teklif incelenerek; Belediyemiz teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi 43 dış kapı numaralı 223 ada 5 nolu parsel üzerine Nurhan YENAL tarafından yapılan 97m2’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 8.596,88 TL para cezası verilmesine ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 97 m2’lik ruhsatsız ve kaçak inşaatının yıktırılmasına.

352.İlçemiz sınırları içerisinde Dere Mahallesi 156 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan 502,50 m2’lik arsanın, Belediye Encümenince 9.9.1966 tarihinde pazarlık suretiyle Hasan KAL’a satışının yapıldığı ancak tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Değişen imar durumundan dolayı kalan 484,00 m2’lik arsanın, Hasan KAL vefat ettiğinden tapu devir işlemlerinin varisleri adına yapılması, Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 111 numaralı Meclis kararına istinaden uygun görülmüştür.

353.İlçemiz tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı, 127 ada 527 nolu parselde kayıtlı 430,45 m²’lik taşınmazın Belediyemize ait olan 11538/43045 (115,38 m²) hissesini diğer hissedar Oğuzhan YILDIRIM adına vekili Mehmet YILDIRIM 31.10.2017 tarihli dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek satın almak istediğini beyan etmiştir. Konu Belediye Meclisince değerlendirilmiş olup Belediye Encümeninin 07.11.2017 tarih ve 315 numaralı kararı ile m²’si 175 TL bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Mehmet oğlu Oğuzhan YILDIRIM’ a satışının yapılmasına karar verilmiştir. Ancak Oğuzhan YILDIRIM adına vekili Mehmet YILDIRIM m² birim fiyatına itiraz etmiş ve konunun Encümen huzurunda tekrar değerlendirilerek m² birim fiyatında indirime gidilmesini talep etmiştir.İlgilinin talebi Encümenimizce değerlendirilerek İlçemiz tapuda Batı mevcut Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı, 127 ada 527 nolu parselde kayıtlı 430,45 m²’lik taşınmazın Belediyemize ait olan 11538/43045 (115,38 m²) hissenin m²’sinin 108,34(yüzsekizTL,otuzdörtkr.) bedelle Mehmet oğlu Oğuzhan YILDIRIM’a satışının yapılmasına.

354.İlçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi Zarafet Sokak 879 ada 260 nolu parselde kayıtlı 415,86 m²’lik taşınmazın 4119/21004(81,55m²) hissesi Belediyemiz adına, 16885/21004(334,31 m²)  hissesi Durmuş oğlu Özkan SAĞIR adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parsel, Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 085 numaralı kararı ile yapılan incelemede Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi Zarafet Sokağa cephe aldığından, ilçemiz tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi Zarafet Sokak 879  ada 260 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 4119/21004(81,55m²)kısmının m2’sinin 150,00(yüzelliTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Durmuş oğlu Özkan SAĞIR’a satışının yapılmasına.

355.İlçemiz Ziya Gökalp Mahallesi Yelpaze Sokak No:3/2 sayılı adreste ikamet etmekte olan Hüseyin YEŞERSİN’in yapılan araştırma neticesinde 5 kişilik bir aile olduğu, herhangi bir işinin olmadığı, eşinin ev hanımı olduğu, 3 çocuğunun olduğu, ikisinin okuduğu, eşinin engelli aylı aylığı ile geçindikleri, bu paranın geçimlerine zar zor yettiği, Erbaa’ya yeni taşındıkları, ağabeyinin yanında kaldıkları, kendisi ve ailesi için başlarını sokabilecekleri bir ev yaptırmak istediği, maddi imkansızlıktan evin inşaatına başlayamadığı, ihtiyaç sahibi olduğunu bu nedenle inşaat malzeme alabilmesi için gerekli acize yardımını yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmakla;Yukarıda adı geçen Hüseyin YEŞERSİN’e inşaat malzemesi alabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin n) Bendi gereğince 3.500,00(üçbinbeşyüzTL) yardım yapılmasına. 

356.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 372 ada 58 nolu 127,00 m²’lik bahçe niteliğindeki parsel, uygulama imar planı içerisinde tamamı yol ve park alanında kalmaktadır. Belediyemizce, mahalli müşterek hizmetlerin ve imar planın uygulanması için tapuda tamamı uygulama imar planında yol ve park alanında kalan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi 372 ada 58 nolu 127,00 m²’lik bahçe niteliğindeki parselin tamamının kamulaştırılması gerekmektedir.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 372 ada 58 nolu 127,00 m²’lik bahçe niteliğindeki parselin tamamının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine göre satın alma usulü ile kamulaştırma kararı alınmasına.

357.İlçemiz Yenimahalle Mahallesi Pırlanta Sokak 13 dış kapı numaralı 114 ada 65 nolu taşınmaz üzerine Halis ÇAKIR tarafından, 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı bir şekilde yaklaşık 335 m² ruhsatsız kaçak inşaat yaptığı tespit edilmiş ve inşaatı 22.01.2017 tarihinde mühürlenerek durdurulmuş ve 30.01.2017 tarihinde tebliğde bulunularak inşaatını yasal hale getirmesi için yasal süre verilmiştir. Ancak inşaat bu süre içerisinde yasal hale getirilmediğinden 07.06.2017 tarih ve 156 numaralı Encümen kararıyla 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 31.669,72TL. para cezası ve aynı Yasanın 32. Maddesine istinaden 335 m²’lik ruhsatsız kaçak inşaatın yıktırılması kararı alınmıştır.Ancak inşaat sahibi Halis ÇAKIR Belediyemize müracaat ederek %65 seviyesinde olan ruhsatsız kaçak inşaatına yapı ruhsatı alacağını belirtmesi üzerine konu Encümenimizce yeniden değerlendirilmiş olup, ilçemiz Yenimahalle Mahallesi Pırlanta Sokak 13 dış kapı numaralı 114 ada 65 nolu taşınmaz üzerine Halis ÇAKIR tarafından yapılan yaklaşık 335 m²’lik ruhsatsız kaçak inşaatına, 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesine istinaden 19.298,67TL para cezası verilmesine.

358.Belediyemiz teknik elamanlarınca inşaatlara yapılan kontrolde, İlçemiz Kelkit Mahallesi Kırkpınar Caddesi 417 ada 99 nolu parsel üzerindeki taşınmaza Ceyhan SARAÇOĞLU tarafından 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesine aykırı ruhsatsız inşaat yapıldığı tespit edilerek 22/03/2017 tarihinde inşaat mühürlenerek durdurulmuştur. Bu süre zarfında inşaat yasal hale getirilmeyip mühür fekki yapıldığı tespit edilerek inşaat hakkında 10.04.2017 tarih ve 89 numaralı Encümen kararı ile 23.264,76 TL para cezası ve ruhsatsız inşaatın yıktırılması kararı alınmıştır.10.04.2017 tarihli ve 89 numaralı Encümen Kararına karşı Ceyhan SARAÇOĞLU tarafından binanın kendisine ait olmadığına dair Tokat İdare Mahkemesine 2017/365 Esas sayılı dosya ile dava açılmış olup; ilgili davada binanın oğlu Nurettin Seyhan SARAÇOĞLU'na ait olduğunu belirtmiştir. Nurettin Seyhan SARAÇOĞLU tarafından CİMER'e yapılan 30.11.2017 tarih ve 1899748 sayılı başvurusunda binanın kendisine ait olduğunu ikrar etmiştir. Yukarıdaki nedenlerden dolayı ilçemiz Kelkit Mahallesi Kırkpınar Caddesi 417 ada 99 nolu parsel üzerindeki taşınmaza yapılan ruhsatsız inşaat hakkında 3194 Sayılı İmar Yasasının 32. Madde kapsamında binayı yasal hale getirmesi için 30 gün süre verilmesi, süre sonunda yasal hale getirilmediği taktirde yıktırılmasına ve Ceyhan SARAÇOĞLU adına kesilen 23.264,76 TL para cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde ilgili para cezasının Nurettin Seyhan SARAÇOĞLU adına uygulanmasına.

359.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 647 ada 80 nolu parselde Belediye Encümeninin, 16.10.2017 tarih ve 292 numaralı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması kararı alınmış ve askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlan edilen ve ilan sonrası kesinleşen imar uygulaması dosyası ve dosyasına ait parselasyon ve şüyuların şekline göre tescilinin yapılması için onay kararının alınmasına.

360.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 769 ada 21 ve 24 nolu parselde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;1-Yukarda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,2-Uygulama ( Düzenleme ) sınırının onaylanmasına,3-Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,4-Uygulam cetvelinin onayına ve ilanına,5-Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,6-İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,7-3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P ‘un kesinleşmesine ve ilanına,8- Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 769 ada 21 ve 24 nolu parsellerde, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.

361.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 1094 ada 6, 7, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin ekli projede belirtildiği gibi A olarak tevhidine, A olarak tevhid edilen parçanın ise B, C ve D olarak 3 parçaya ifrazının, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

362.İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 189 ada 131 nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince ihdas, tevhid ve yol terkinin yapılması, uygun görülmemiştir.

363.İlçemiz tapuda Tepe Mahallesi 283 ada 59  nolu parselin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve önerileri doğrultusunda ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereğince ihdas, tevhid ve yol terkinin yapılması, uygun görülmemiştir

364.İlçemiz tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi Lale Gül Sokak 999 ada 1 nolu parselde kayıtlı 609,35 m²’lik taşınmazın 8051/60935 (80,51) m²’lik hissesi Belediyemiz adına, 52884/60935 (528,84) m²’lik  hissesi Mustafa oğlu Hacı UZUN adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parsel Belediye Meclisince değerlendirilmiş olup, Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 085 numaralı kararı ile yapılan incelemede 999 ada 1 nolu parseldeki,  Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi Lale Gül Sokağa cephe alındığından, ilçemiz tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi Lale Gül Sokak 999 ada 1 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 8051/60935 (80,51) m²’lik kısmının, m2’sinin 200,00 (ikiyüzTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Mustafa oğlu Hacı UZUN’a satışının yapılmasına.

365.İlçemiz tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi Tekke Sokak 154 ada 34 nolu parselde kayıtlı 210,08 m²’lik taşınmazın 25/210 (25,01) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 185/210 (185,07) m²’lik  hissesi Azmi kızı Pempe ATEŞ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve tapuda Tepe  mevcut Mimar Sinan Mahallesi Tekke Sokağa cephe alındığından, ilçemiz tapuda Tepe mevcut Mimar Sinan Mahallesi Tekke Sokak 154 ada 34 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 25/210 (25,01) m²’lik kısmının, m2’sinin 150,00 (yüzelliTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Azmi kızı Pempe ATEŞ’e  satışının yapılmasına.

366.İlçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1235 ada 4 nolu parselde kayıtlı 1002,30 m²’lik taşınmazın 7597/100230 (75,97) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 2279/10023 (227/90) m²’lik  hissesi Hakkı kızı Fadime TÜRKYILMAZ adına, 7597/100230 (75,97) m2’lik hissesi Hamdi oğlu Kerim TÜRKYILMAZ adına, 15193/200460 (75,97) m2’lik hissesi Hamdi kızı Zeliha ÇETİNKAYA adına, 7597/100230 (75,97) m2’lik hissesi Hamdi oğlu Davut TÜRKYILMAZ adına, 7597/100230 (75,97) m2’lik hissesi Hamdi kızı Hacer ASLAN adına, 15193/200460 (75,97) m2’lik hissesi Hamdi oğlu Mustafa TÜRKYILMAZ adına, 1266/16705 (75,96) m2’lik hissesi Hamdi oğlu Hamit TÜRKYILMAZ adına, 1266/16705 (75,96) m2’lik hissesi Hamdi oğlu Eyüp TÜRKYILMAZ adına, 1266/16705 (75,96) m2’lik hissesi Hamdi kızı Emine BALCI adına ve 1266/16705 (75,96) hissesinin Hamdi oğlu Yusuf TÜRKYILMAZ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve Erek Mahallesi Sağlık Caddesine cephe alındığından, ilçemiz Erek Mahallesi Sağlık Caddesi 1235 ada 4 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 7597/100230 (75,97) m²’lik kısmının, m2’sinin 100,00 (yüzTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Hamdi oğlu Eyüp TÜRKYILMAZ’a satışının yapılmasına.

367.İlçemiz tapuda Gazi Paşa mevcut İsmet Paşa Mahallesi İslambey Caddesi 463 ada 18 nolu parselde kayıtlı 292,62 m²’lik taşınmazın 4000/29262 (40) m²’lik  hissesi Belediyemiz adına, 25262/29262 (252,62) m²’lik  hissesi Mehmet oğlu Nurettin ÇİFCİ  adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda bahsedilen söz konusu parseldeki, Belediyemiz hissesinin müstakil inşaata elverişli olmadığı ve bölünerek ayrılması da mümkün olmadığından ve tapuda Gazi Paşa mevcut İsmet Paşa Mahallesi İslambey Caddesine cephe alındığından, ilçemiz tapuda Gazi Paşa mevcut İsmet Paşa Mahallesi İslambey Caddesi 463 ada 18 nolu parselin Belediyemiz adına isabet eden 4000/29262 (40,00) m²’lik kısmının, m2’sinin 200,00  (ikiyüzTL) bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince Mehmet oğlu Nurettin ÇİFCİ’ye  satışının yapılmasına.

368.İlçemiz tapuda İsmet Paşa Mahallesi 219 ada 3 nolu parselin batısında  kalan ve ekli projesinde A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesi’ne göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının tapuda İsmet Paşa Mahallesi 219 ada 3 nolu parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına. 

369.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi 419 ada 10 nolu parselin kuzeyinde kalan ve ekli projesinde A olarak gösterilen parçasının 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesi’ne göre ihdas edilmesine, ihdas edilen A parçasının tapuda Erek Mahallesi 419 ada 10 nolu parsel ile B olarak tevhid edilmesine, tevhid edilen B parçasının C ile gösterilen kısmının kamu yararına yol olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.

370.Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Abide Sokak 127 ada 404 nolu parsel üzerinde bulunan 36.842,65 m2’lik arsanın tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 1/2’si 38618021650 T.C. kimlik numaralı Ali POLAT’a ve 1/2’si 12345678944 T.C. kimlik numaralı Kadir POLAT’a 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesi’nin g) Bendi gereğince 5.000,00 TL bedelle 1(bir) yıllığına kiraya verilmesine ve 5 yıl geriye dönük kira bedelinin 25.000,00 TL olarak tespitinin yapılmasına.

Oluşturulma Tarihi : 08.01.2018