Encümen Kararları (2019 Haziran)

134.İlçemiz sınırları içerisindeki mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi 22 ada 2 nolu parselde Belediye binamızın bodrum katında bulunan 84 numaralı 88,00 m2’lik bölümün dernek, vakıf vb. amacıyla kullanılmak üzere işletilmesi işinin, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle şartnamesinin tasdiki ile ihale edilerek 3 (üç) yıla kadar kiraya verilmesine.

135.Havuz Protokolü için, Belediyemiz 2019 mali yılı 46 60 08 04 01 2 2 00 5 09 6 1 01 ekonomik kodlu yedek ödenek bütçesinden, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 46 60 08 04 01 1 2 00 5 03 4 2 90 ekonomik kodlu Diğer Yasal Giderler bütçesine, 1.100.000,00 (birmilyonyüzbinTL.) bütçenin aktarılmasına.

136.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 16 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin Belediye Encümenince 27.11.2018 tarih ve 306 numaralı ifraz ve yol terki kararında sehven hata yapılmış olup, Encümen kararında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün incelemeleri ve Encümenimizce de yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi 271 ada 16 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parselin ekte sunulan yeni projesine göre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V ve Y olarak 22 parçaya ifraz edilmesine, ifraz edilen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S ve T parçalarının maliki adına parsel, Y ile gösterilen parçanın yol, U ve V olarak gösterilen kısmının ise kamu yararına park olarak bedelsiz terkinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri gereğince yapılmasına.     

137.İlçemiz Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesindeki adreste bulunan işletmeciliği 35513191884 T.C. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya ait olan Gemi Restaurant olarak bilinen işyerinin abonelik kaydına rastlanmadığı ve sayaçsız su kullanıldığı su tahakkuk personeli tarafından 14.06.2019 tarihinde tespit edilmiştir.35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya ait olan Gemi Restaurant olarak bilinen işyerinin abonelik kaydına rastlanmadığı ve sayaçsız su kullanıldığı tespit edildiğinden, 35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin, 06.12.2018 tarih ve 83 numaralı kararı ile alınan, 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesinin e) Bendi gereğince, 35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya 5.000,00 (beşbinTL.) para cezası verilmesine.

138.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No: 164 adresinde 107667 paydaş numaralı su aboneliği bulunan 35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya ait işyerine Belediyemiz tarafından 06.06.2016 tarihinde takılan akıllı sayacın sökülüp yerine bozuk mekanik saat takıldığı su tahakkuk personeli tarafından 13.06.2019 tarihinde tespit edilmiştir. Bahse konu olan akıllı sayaca 09.06.2016 tarihinde bir defa 498,96 TL’lik 108 m3 su yüklediği görülmüştür. Aynı adreste bulunan ve işletmeciliği yine 35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya ait fırın, çay ocağı ve yurt binası da aynı aboneden su kullanmaktadır.35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya ait olan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No:164 adresinde bulunan işyerinde akıllı sayaç yerine bozuk mekanik saat kullanıldığı ve aynı adreste bulunan işletmeciliği yine 35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya ait olan fırın, çay ocağı ve yurt binasının da aynı aboneden su kullandığı tespit edildiğinden, 35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya gerekli cezanın verilmesine ilişkin teklif Encümenimizce incelenerek;Belediye Meclisinin, 06.12.2018 tarih ve 83 numaralı kararı ile alınan, 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi 25. Maddesinin B) Fıkrasının 18.Bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.Maddesinin e) Bendi gereğince, 35513191884 TC. kimlik numaralı Hüseyin YAĞCI’ya 5.000,00 (beşbinTL.) para cezası verilmesine.

139.Belediyemiz tarafından 2019 Yılı içerisinde 26, 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde 21. Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali yapılacaktır. Festival programının hazırlanmasında ve görevlerin yürütülmesinde Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili Fatih SÖNMEZ Başkanlığında, Mali Hizmetler Müdür Vekili Zülküf ÖZYALÇIN, Yazı İşleri Müdür Vekili Dinçer ÇAĞLAYAN, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus DEMİR ve Kaymakamlık Hukuk İşleri Şefi G. Fatih ARSLAN’ nın tertip komitesi olarak görevlendirilmesi, Festival programları çerçevesinde; etkinliklerin yapılması için etkinlik alanları oluşturulmasına, etkinlikler çerçevesinde program yapmak üzere; konser için yerel ve ulusal düzeyde program yapan sanatçılar, ülke çapında tanınmış etkinlik sunucuları, yurt içinden ve yurt dışından folklor ekipleri, korolar, gruplar, animasyon ekipleri, şişme oyun grupları, davulcular, extrem spor gösterileri gruplarının davet edilmesine, yerel yarışmalar düzenlenmesine, kortej yürüyüşü için gösteri ekipleri ve maskotlar oluşturulmasına ve bütün bu etkinliklerin ücretlerinin ödenmesine, programlarda kullanılmak üzere gerekli olan tüm malzeme ve ekipmanın (misafirlere ikram edilmek için yiyecek, içecek, gıda malzemeleri, hediyelik eşyalar, volkan, ışıklı meşale vb.) satın alınmasına ve kiralanmasına, etkinlik alanlarında kullanılmak üzere; masa, sandalye, tabure, sehpa, çay ve servis ekipmanları çadırlar, stantlar, minyatür stantlar, iş önlüğü ve kostümler vb. malzemelerin satın alınmasına ve kiralanmasına, ses, sahne, ışık, led ekran kiralanması ve ihtiyaç duyulanların imalatların yaptırılmasına, etkinliklerin halka duyurulması ve ilgili davetlerin yapılması için, afiş, raket, bilbord, megalight, davetiye, bilgilendirme broşürleri, promosyon ürünler, etkinlik tanıtım ve program kitapçıkları yaptırılmasına, yerel ve ulusal yazılı ve görsel basına etkinliklerle ilgili ilan verilmesine, etkinliklerle ilgili çekim, program ve canlı yayınlar yaptırılmasına, etkinlik alanlarının uygun şekilde dizayn edilmesi ve süslenmesi, süsleme malzemelerinin temin edilmesi, pankart, platform, ışıklandırma, ışıklı ledli tabela ve gerekli tanıtım malzemeleriyle donatılmasına, yaptırılmasına ve kiralanmasına, programdaki katılımcıların ilimize gelen misafirlerin yol masrafları, konaklama ihtiyaçları ve yemek bedellerinin karşılanmasına, katılımcılara verilecek hediyelik eşya masrafları ile düzenlenecek her türlü etkinlikleri için gerekli olacak malzeme ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında tertip komitesi aracılığı ile temin edilmesine ve tutar bedelinin ilgili bütçe tertibinden ödenmesine.

140.Belediyelerimiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir. Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır. Gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak, şu aşamada bu kaynak Belediyemizce oluşturulamamaktadır. Bu nedenle 03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2.110.000,00 TL nakdi yardım talep edilmesine.     

Oluşturulma Tarihi : 16.07.2019