2017 YILI PLAN BÜTÇE KOMİSYON GÖRÜŞLERİ

1.Komisyonumuz; 2017 Mali yılında Belediyemizde 657 Sayılı Yasaya göre istihdam edilen ve günün 24 saatinde devamlılık gösteren işlerde çalışan personellere ödenecek olan maktu mesai ücret tutarının belirlenmesine ilişkin talebi incelenmiş, 2017 yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Kanununun da belirlenen 290,00 TL maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 51. ve 52. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2.Komisyonumuz; Belediyemiz 2017 mali yılında kadro karşılığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce henüz tespit edilmediği görülmüştür. 2017 mali yılında Belediyemizde istihdam edilecek sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanacak 2017 mali yılı genelgesinde belirlenecek taban ücret üzerinden ödeme yapılması uygun görülmüştür.

3.Bakanlık tarafından katı atık bedellerinin abone başına birim maliyetleri belirlenmiştir. Ancak Erbaa’nın gelişmişlik durumu göz önüne alınarak abonelerin ödeme güçlüğü çekmemesi için 03.01.2017 tarih ve 8 sayılı Başkanlık Olur’u ile oluşturulan katı atık tarife komisyonu gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Belediyemiz 2017 mali yılı ücret tarifesi 32. Maddesinde yer alan katı atık tarifesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi yapılan müzakereler sonucu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, uygun görülmüştür.

AÇIKLAMA

1-) Yeni İnşaat Şantiye Aboneliklerinden 5. Grup 1. Dereceden Katı Atık ücreti alınır. İnşaat ruhsatı alındığında yıllık tek seferde ya da ( Mayıs-Kasım) alınması uygun olur.

2-) Pazar yerlerinden tezgah başına = 12 ( Bir pazarcıya 12 pazar, her pazarda 1 TL ) TL/ay.tezgah ücret alınır.

A- MESKENLER 

1-

Evsel Katı Atık Bedeli su abonesi olan 

0,30 m3/TL

2-

Evsel Katı Atık Bedeli (Hane başına aylık) su abonesi olmayan

3,00 TL

B- İŞYERLERİ (ÇTV Grup ve Derecelerine göre alınmaktadır.)

Katsayı=2,50

1-

1.Grup 1. Derece İşyerlerinden Aylık

541,67 ₺

2-

1.Grup 2. Derece İşyerlerinden Aylık 

416,67 ₺

3-

1.Grup 3. Derece İşyerlerinden Aylık

333,33 ₺

4-

1.Grup 4. Derece İşyerlerinden Aylık

285,42 ₺

5-

1.Grup 5. Derece İşyerlerinden Aylık

241,67 ₺

6-

2.Grup 1. Derece İşyerlerinden Aylık 

333,33 ₺

7-

2.Grup 2. Derece İşyerlerinden Aylık 

250,00 ₺

8-

2.Grup 3. Derece İşyerlerinden Aylık 

208,33 ₺

9-

2.Grup 4. Derece İşyerlerinden Aylık

166,67 ₺

10-

2.Grup 5. Derece İşyerlerinden Aylık

143,75 ₺

11-

3.Grup 1. Derece İşyerlerinden Aylık 

241,67 ₺

12-

3.Grup 2. Derece İşyerlerinden Aylık

166,67 ₺

13-

3.Grup 3. Derece İşyerlerinden Aylık

143,75 ₺

14-

3.Grup 4. Derece İşyerlerinden Aylık 

104,17 ₺

15-

3.Grup 5. Derece İşyerlerinden Aylık 

83,33 ₺

16-

4.Grup 1. Derece İşyerlerinden Aylık

104,17 ₺

17-

4.Grup 2. Derece İşyerlerinden Aylık

83,33 ₺

18-

4.Grup 3. Derece İşyerlerinden Aylık 

62,50 ₺

19-

4.Grup 4. Derece İşyerlerinden Aylık

54,17 ₺

20-

4.Grup 5. Derece İşyerlerinden Aylık

41,67 ₺

21-

5.Grup 1. Derece İşyerlerinden Aylık

62,50 ₺

22-

5.Grup 2. Derece İşyerlerinden Aylık 

54,17 ₺

23-

5.Grup 3. Derece İşyerlerinden Aylık 

37,29 ₺

24-

5.Grup 4. Derece İşyerlerinden Aylık 

35,00 ₺

25-

5.Grup 5. Derece İşyerlerinden Aylık

28,54 ₺

26-

6.Grup 1. Derece İşyerlerinden Aylık

35,00 ₺

27-

6.Grup 2. Derece İşyerlerinden Aylık 

28,54 ₺

28-

6.Grup 3. Derece İşyerlerinden Aylık

18,75 ₺

29-

6.Grup 4. Derece İşyerlerinden Aylık

16,67 ₺

30-

6.Grup 5. Derece İşyerlerinden Aylık

12,08 ₺

31-

7.Grup 1. Derece İşyerlerinden Aylık 

12,08 ₺

32-

7.Grup 2. Derece İşyerlerinden Aylık 

9,58 ₺

33-

7.Grup 3. Derece İşyerlerinden Aylık

6,67 ₺

34-

7.Grup 4. Derece İşyerlerinden Aylık 

5,63 ₺

35-

7.Grup 5. Derece İşyerlerinden Aylık 

4,38 ₺

 4.Komisyonumuz; Erbaa Belediyesi alt taşeronu İpek Yolu şirketinde çalışmakta iken 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde emeklilik nedeniyle işten ayrılan ve Belediyemize karşı Erbaa İş Mahkemesine 2014/664 E. Numarası ile dava açan Abdullah YAĞCI 20.12.2016 tarihli dilekçesiyle Belediyemize başvurarak mahkeme masraflarından ve yasal faizlerden vazgeçerek 12.693,94 TL üzerinden uzlaşmak istediğini talep etmektedir. Yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin h) Bendi gereğince 12.693,94 TL olarak uzlaşma sağlanması uygun görülmüştür.

5.Belediyemiz tarafından takip edilecek ve yapılacak olan TOKİ için yer alımı ve satışı, oto galericilere yer alımı ve yapımı, İtfaiye binası ile ilgili proje uygulama çalışması, 5 adet bilgi evi, 2 adet derslik tipi kapalı spor salonu, 5 adet semt sahası, Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi, İmbat Deresi yürüyüş yolu projesi, Yeni Erbaa Meydanı üst yapı projelerinin yapılmasında ve ilçemizin yollarının yapılmasında kullanılmak üzere yurt içi bankalarından, İLLER Bankası A.Ş. nakit ve gayri nakit olmak üzere Kamu ve Özel Bankalardan 3.000.000,00 TL (Üç Milyon Türk Lirası) kredi kullanılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin d)Bendi ve aynı yasanın 68. Maddesinin e) Bendi gereğince karar alınmasını, kredi teminatı olarak mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi 22 ada 3 parselde bulunan 11.407 m2 olan taşınmaza ipotek tesis edilmesine ve ilgili gayrimenkulün teminat niteliği devam ettiği müddetçe kamu yararına tahsis edilemeyeceği veya İLLER Bankası A.Ş. nakit ve gayri nakit olmak üzere Kamu ve Özel Bankalardan teminat mektubu alınmasına ve krediye konu olan her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a tam yetki verilmesi yapılan müzakereler sonucunda, üyelerden Kemal BAYRAKTAR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

6.Komisyonumuz; 06.10.2016 tarih ve 107 sayılı meclis kararının yenilenmesine ihtiyaç duyulduğundan tekrar meclis kararı alınması gerekmektedir.İsmet Paşa Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 203 ada 49 ve 51 nolu parseller üzerine Belediyemizce Çamlık Sosyal Tesisleri ( Restoran, kafe ve Belediye Ek Hizmet Binası ) yapılması planlanmaktadır. İlçemizin şehirleşmesine, modernleşmesine ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak olan Çamlık Sosyal Tesisleri ( Restoran, kafe ve Belediye Ek Hizmet Binası )  Projemizin uygulanması için İLLER Bankası A.Ş.’ den 2.500.000,00 TL ( İki milyon beş yüz bin) kredi kullanılması gerekmektedir.Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle projeyle ilgili olarak İLLER Bankası A.Ş.’ den 2.500.000,00 TL( İki milyon beş yüz bin) kredi kullanılması ve kredi için hür türlü iş ve işlemleri yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d)Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince,üyelerden Kemal BAYRAKTARred oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

7. Komisyonumuz Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m)Bendi gereğince Makine İkmal Şefliği ve Elektrik Şefliğinin Destek Hizmetleri Müdürlüğünden çıkarılması ve yeni kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne bağlanması uygun görülmüştür.

8. Komisyonumuz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m)Bendi gereğince Sosyal Yardımlaşma Biriminin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden çıkarılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanması uygun görülmüştür.

9. Kmisyonumuz Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince Sosyal Yardımlaşma Biriminin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden, Bilgi İşlem Biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğünden çıkarılarak, Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bağlanması uygun görülmüştür.

10. Komisyonumuz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m)Bendi gereğince Destek Hizmetleri Müdürlüğünden Elektrik İşleri Birimi, Makine İkmal Birimi ve Bilgi İşlem Biriminin çıkarılarak, Elektrik İşleri Birimi ve Makine İkmal Biriminin Fen İşleri Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Biriminin Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanması uygun görülmüştür.

11. üşterek komisyonumuz, Zabıta Müdürlüğünün belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b)Bendi ve aynı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.

15. BÖLÜM

İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER

İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelere (Oto Galeriler) uygulanacak hükümler;

  MADDE- 295 İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyecek yerlerde ve ikamet amaçlı kullanılmayan yapılarda açılması.

MADDE- 296 En az iki yüz metrekare alana sahip olması.

  MADDE-297 Net yüksekliğinin üç metreden fazla olması.

  MADDE- 298 LPG’li ikinci el taşıtların teşhir edilebileceği açık alana sahip olması.

  MADDE- 299 Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

  MADDE- 300 Mali sorumluluk sigortasının yapılmış ve satışa sunulan ikinci el taşıtların mali sorumluluk sigortası kapsamına alınmış olması.

  MADDE-  301 Yetki belgesine sahip olması.

  MADDE-  302 İşyeri cephesinin genişliğinden daha fazla araç bulundurulmaması.

  MADDE-  303 Parklanma alanlarını işgal etmemek.

 

12. üşterek komisyonumuz; Belediyemiz 2017 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 8. Maddesinin p) Bendine aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, uygun görülmüştür. 

   8- İşgal Harcı  

Tarifenin Türü

Tarifenin Adı

Tarife Ücreti

Ücret

p) İlçemizde uygulanan otopark tarifesine göre belirlenen 1. Bölge haricindeki 350 m2’den küçük konut kullanımlı ayrık nizam, ayrık ikiz nizam veya blok nizamlı parsellerde arka bahçede gerekli otopark alanı sağlanmaması durumunda, her parsel için en az 1 otopark alanı oluşturmak şartıyla sağlanamayan otopark adedi için.

1.000,00 TL

 13. 10.03.2016 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile 2 adet damperli kamyon, 1 adet greyder, 1 adet asfalt silindiri, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 1 adet damperli kamyon ve 1 adet merdivenli itfaiye aracının İLLER Bankası A.Ş.’den 3.500.000,00 TL kredi kullanılarak alımına karar verilmiştir. Komisyonumuz; Bu araçlara ek olarak 1 adet yükleyici (Loader) alımı ve mevcut 1992 model Cat Loader iş makinesi için yedek parça alımı (motor vb.) ihtiyacı olmuştur. İLLER Bankası A.Ş.’den araç ve iş makinesi alımı için kullanımımıza sunulan 3.500.000,00 TL’lik kredinin 2016 yılında yapılan alımlar ile yaklaşık 2.422.000,00 TL’lik kısmı kullanılmış geriye ise 1.078.000,00 TL’lik kullanmadığımız kısmı kalmıştır. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet yükleyici (Loader) alımı ve mevcut 1992 model Cat Loader iş makinesinin yedek parça alımı için İLLER Bankası A.Ş.’den 1.078.000,00 TL kredi kullanılması ve tüm evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

14. Müşterek Komisyonumuz; Zabıta Müdürlüğünün şehir içi minibüs hattı taşıma ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden tespit edilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince uygun görülmemiştir.

15. Komisyonumuz; ilçemizin kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin tamamının Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneği kapsamında İLLER Bankası A.Ş.’den tahsis edilecek 20.000.000,00 ( yirmi milyon) TL kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İLLER Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İLLER Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç gereç ve malzemenin İLLER Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İLLER Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İLLER Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İLLER Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İLLER Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İLLER Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İLLER Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İLLER Bankası A.Ş.’den temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d) Bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın, 5393 Sayılı Belediye Kanunundaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddenin (e) Bendi gereğince teklif edildiği şekilde uygun görülmüştür.

16. Komisyonumuz; ilçemizin içme suyu inşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin tamamının Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri ( SUKAP) ödeneği kapsamında İLLER Bankası A.Ş.’den tahsis edilecek 43.000.000,00 ( kırk üç milyon) TL kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İLLER Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İLLER Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç gereç ve malzemenin İLLER Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İLLER Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İLLER Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İLLER Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İLLER Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İLLER Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İLLER Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İLLER Bankası A.Ş.’den temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d) Bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunundaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ın yetkilendirilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddenin e) Bendi gereğince teklif edildiği şekilde uygun görülmüştür.

17. Komisyonumuz, ilçemiz tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 284 ada 153 parsel üzerinde Emirkalfa Mevkiinde bulunan tarla vasfındaki 1.501,04 m2 alanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

18.Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilçemiz Mehmet Akif Mahallesinde bulunan Yunus Emre Parkı içerisine yapılacak olan kafeterya’nın 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

19.Komisyonumuz; Fen İşleri Müdürlüğünün Belediyemiz asfalt plentinde 1 ton asfaltın üretim maliyeti 86,24 TL (KDV hariç) olarak hesaplanmıştır. 2017 mali yılı ücret tarifesinin 22. Maddesine 1 ton asfalt satış bedelinin aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucunda, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince uygun görülmüştür. 

 

ERBAA BELEDİYESİ

2017 YILI ASFALT BEDELLERİ

MALZEME DÂHİL

(Agrega, Bitüm vs. tüm malzemeler dahil fiyattır)

BİTÜM HARİÇ

(Bitüm temini ve bitümün asfalt plentine nakliyesi alıcı tarafından yapıldığı durumdaki fiyattır)

PLENT KULLANIM BEDELİ

(Tüm malzemelerin temini ve asfalt plentine nakliyesi alıcı tarafından yapıldığı durumdaki fiyattır)

ASFALT BEDELİ

ASFALT BEDELİ

PLENT KULLANIM BEDELİ

BİNDER/AŞINMA

ROAD/MIX

BİNDER/AŞINMA

ROAD/MIX

BİNDER/AŞINMA

ROAD/MIX

 

120,00 TL/TON

 

160,00 TL/TON

52,50 TL/TON

92,50 TL/TON

1.400,00 TL/SAAT

20.Komisyonumuz;İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin teklifiniincelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı memur boş kadro cetveli, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l)Bendi gereğince uygun görülmüştür.

21.Belediyemizin 2016 mali yılı kesin hesabının Encümence incelenerek;2016 Yılı Bütçesinin : 119.723.262,00 TL, Gelir Bölümünün Toplamı: 54.013.490,14 TL, Gider Bölümünün Toplamı : 65.666.076,07 TL olduğu görüldüğünden,Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp Encümence incelenen, Belediyemizin 2016 mali yılı kesin hesabının, kayıtlara ve mevzuata uygun olduğu Komisyonumuzca da incelenerek yapılan müzakereler sonucu uygun görülmüştür.

22.Komisyonumuz, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m)Bendi gereğince AR-GE Biriminin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinden çıkartılarak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine isminin değiştirilerek Etüt- Plan Proje Birimi olarak  bağlanması uygun görülmüştür.

23.Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Erek Mahallesi 1132 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan asfalt plentinin ve asfalt malzemesi depolama yerinin 10 yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

24.Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemiz mücavir alanları içerisinde bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda idaremizin belirleyeceği noktalara digital led tv kurulması ve işletilmesi amacıyla bu yerlerin ihale edilerek 10 yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

25.Komisyonumuz; Erbaa Belediyesi alt taşeronu İpek Yolu İnş. Gıda. Tem. İlet. Med. Tar. Hay. A.Ş’ de çalışmakta iken sözleşme bitimi nedeniyle iş akdi sone eren 65311197856 T.C kimlik numaralı Eray TAŞ Erbaa Asliye (İş) Hukuk Mahkemesinde 2015/52 E. sayılı dosya ile iş akdinden doğan alacakları için dava açmış ve dava 21.03.2017 tarihinde 8. celsede karara bağlanmıştır.Verilen karar neticesinde 12.768,84 TL kıdem tazminatına, 2.218,19 TL ihbar tazminatına, 4.039,02 TL fazla mesai alacağına ve 4.474,28 TL yıllık ücretli izin alacağına toplamda: 23.500,33 TL alacağı hükmedilmiştir. Davacı 65311197856 T.C kimlik numaralı Eray TAŞ 04.04.2017 tarihli dilekçesi ile Belediyemize başvurarak mahkeme masraflarından, yasal faizlerden ve açılacak olan yasal icra takip dosyasından feragat ederek, 21.000,00 TL’ ye uzlaşmak istediğini belirtmiştir. Davacının ilgili talebi yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin h) Bendi gereğince 21.000,00 TL olarak uzlaşma sağlanması uygun görülmüştür.

26.Erbaa Belediyesi olarak, ilçemizde Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4’üncü ve 26/a maddelerinde yer alan hükümlere göre planlanan, Erbaa Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Projesinin; İlçemizde seracılığın geliştirilmesi, planlı üretimin yapılması, ilçemiz çiftçisi ve ekonomisinin iyileşmesi açılarından olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmekte olup, söz konusu TDİOSB’nin kuruluşunda kurucu üye olarak yer almaya, Belediyemizin TDİOSB’ye katılım payının %20 olmasına ve bu katılım payının Belediyemiz tarafından karşılanmasına, projeyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a tam yetki verilmesi yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 60. Maddesinin m) Bendi ve t) Bendi ile 75. Maddesi gereğince, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

27.İlçemizde yaşanan şehirleşme ve hızlı nüfus artışı nedeniyle 1998 yılında yapılan 75. yıl cumhuriyet meydanı gerek kullanılan yapısalların eskimesi ve deforme olması gerekse kullanım alanlarının yetersiz olması nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı daha işlevsel ve görsel bir kent meydanı yapılması hasıl olmuştur.Toplam alanı 42.000 m2 olan proje kapsamında bahsi geçen alanların içme suyu, yüzeysel suların drenajı ve kanalizasyon sisteminin yenilenmesi de proje içerisinde yer almaktadır. Yeni kent meydanı, çarşı merkezinin sokak sağlıklaştırılması da yapılarak ve kültür parkının da bir bütün olarak proje içerisinde yer alması nedeniyle yeni ve modern bir görünüme kavuşacaktır. Projeyle çarşı merkezi, kongre merkezi ve kültür parkının birbirlerine bağlantısı sağlanarak yeni bir yaşam merkezi oluşturulacaktır.Ancak; yeni kent meydanı projesinin yapılması Belediyemizin mali olanaksızlıklarından dolayı mümkün görünememektedir. Bu anlamda 5393 Sayılı Yasının 18. Maddesinin p) Bendi gereğince Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 78 sayılı kararı ile almış olduğu İzmir Selçuk Belediyesi ile kardeş kent kurulması kararına istinaden, yukarıda bahsi geçen projede kullanılmak üzere kardeş kent İzmir Selçuk Belediyesinden gelecek olan şartlı bağışın kabul edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi gereğince, yapılan müzakereler sonucunda Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

28/30/5.Müşterek Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yapılacak olan yeni hamam yerinin tahsisine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince, gündemden düşürülmesi uygun görülmüştür. 

29.Komisyonumuz; finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanan ve İLLER Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Kentsel Altyapı Projeleri” kapsamında, bankanın AYB kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemiz alt yapı projelerinin yapım işi için kullandırılacak Avro krediye ilişkin sürecin gecikme nedeni ile sekteye uğraması neticesinde içme suyu ve kanalizasyon inşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetinin tamamının merkezi yönetim bütçesinde Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Projeleri (SUKAP) ödeneği kapsamında İLLER Bankası A.Ş.’den tahsis edilerek karşılanmasına yönelik 04.02.2016 tarih ve 016 sayı ile alınan meclis kararının iptal edilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

30.Komisyonumuz; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdasına ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda ekli II sayılı memur boş kadro cetveli, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

31.Komisyonumuz; Belediyemiz 2017 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 23. Maddesine aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, uygun görülmüştür. 

 

             23-İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ       

 

Tarifenin Türü

Tarifenin Adı

Tarife Ücreti

Ücret

14) Vabil (aylık)

  7.000,00 TL

Ücret

15) Loader (yükleyici) (aylık)

10.000,00 TL

Ücret

16) Kamyon (0-15 ton) (aylık)

  7.000,00 TL

 32. Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan 37 m2’lik büfenin ihale edilerek 10 yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2017