2017 YILI ULAŞIM KOMİSYONU GÖRÜŞLERi

1/3.İlçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-B paftasında yer alan 419 ada 84, 85, 86, 87 nolu uygulama imar planında konut alanında kalan parsellerin sahibinin, bu parselleri kapsayan alanın bir kısmında Akaryakıt-LPG istasyonu alanı olarak plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin, gerekli kurum görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmek üzere gündemde bırakılmasıuygun görülmüştür.

11/2. Müşterek komisyonumuz, Zabıta Müdürlüğünün belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b)Bendi ve aynı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.

15. BÖLÜM

İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER

İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelere (Oto Galeriler) uygulanacak hükümler; 

  MADDE- 295 İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyecek yerlerde ve ikamet amaçlı kullanılmayan yapılarda açılması.

 MADDE- 296 En az iki yüz metrekare alana sahip olması.

  MADDE-297 Net yüksekliğinin üç metreden fazla olması.

  MADDE- 298 LPG’li ikinci el taşıtların teşhir edilebileceği açık alana sahip olması.

  MADDE- 299 Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

  MADDE- 300 Mali sorumluluk sigortasının yapılmış ve satışa sunulan ikinci el taşıtların mali sorumluluk sigortası kapsamına alınmış olması.

  MADDE-  301 Yetki belgesine sahip olması.

  MADDE-  302 İşyeri cephesinin genişliğinden daha fazla araç bulundurulmaması.

  MADDE-  303 Parklanma alanlarını işgal etmemek.

14/3. Müşterek Komisyonumuz; Zabıta Müdürlüğünün şehir içi minibüs hattı taşıma ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden tespit edilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince uygun görülmemiştir.


Oluşturulma Tarihi : 17.01.2017