2017 YILI ULAŞIM KOMİSYONU GÖRÜŞLERi

1/3.İlçemiz tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-B paftasında yer alan 419 ada 84, 85, 86, 87 nolu uygulama imar planında konut alanında kalan parsellerin sahibinin, bu parselleri kapsayan alanın bir kısmında Akaryakıt-LPG istasyonu alanı olarak plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin, gerekli kurum görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmek üzere gündemde bırakılmasıuygun görülmüştür.

11/2. Müşterek komisyonumuz, Zabıta Müdürlüğünün belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b)Bendi ve aynı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.

15. BÖLÜM

İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER

İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelere (Oto Galeriler) uygulanacak hükümler; 

  MADDE- 295 İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyecek yerlerde ve ikamet amaçlı kullanılmayan yapılarda açılması.

 MADDE- 296 En az iki yüz metrekare alana sahip olması.

  MADDE-297 Net yüksekliğinin üç metreden fazla olması.

  MADDE- 298 LPG’li ikinci el taşıtların teşhir edilebileceği açık alana sahip olması.

  MADDE- 299 Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

  MADDE- 300 Mali sorumluluk sigortasının yapılmış ve satışa sunulan ikinci el taşıtların mali sorumluluk sigortası kapsamına alınmış olması.

  MADDE-  301 Yetki belgesine sahip olması.

  MADDE-  302 İşyeri cephesinin genişliğinden daha fazla araç bulundurulmaması.

  MADDE-  303 Parklanma alanlarını işgal etmemek.

14/3. Müşterek Komisyonumuz; Zabıta Müdürlüğünün şehir içi minibüs hattı taşıma ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden tespit edilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince uygun görülmemiştir.

23/4.Müşterek Komisyonumuz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda ilçemiz  tapuda Gündoğdu Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasında yer alan 965 ada ile 1127 adaların güneyinde bulunan sokağa DİRİLİŞ isminin verilmesi,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin n) Bendi ve aynı Yasanın 81. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

28/30/5.Müşterek Komisyonumuz, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yapılacak olan yeni hamam yerinin tahsisine ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince, gündemden düşürülmesi uygun görülmüştür.

31/6.Müşterek Komisyonumuz;a)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasındaki yeni açılan sokağa Mert Sokak isminin verilmesi,b)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B ve G37-D-07-C-1-C paftalarındaki yeni açılan caddeye Horoztepe Caddesi isminin verilmesi,c)Tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-B-4-D ve G37-D-07-C-1-A paftalarındaki yeni açılan sokağa Yıldırım Sokak isminin verilmesi,d)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-C paftasındaki yeni açılan caddeye Beyaz Caddesi isminin verilmesi,e)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-C ve G37-D-07-C-1-D paftalarındaki yeni açılan sokağa Mavi Sokak isminin verilmesi,f)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasındaki yeni açılan sokağa Melikşah Sokak isminin verilmesi,g)Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-4-B paftasındaki yeni açılan sokağa Yeşilvadi Sokak isminin verilmesi,h)Evyaba Mahallesi G37-D-06-B-4-D paftasındaki yeni açılan sokağa Yaşam Sokak isminin verilmesi,i)Evyaba Mahallesi G37-D-06-B-4-A ve G37-D-06-B-4-D paftalarındaki yeni açılan bulvara Şehit Tümgeneral Aydoğan AYDIN Bulvarı isminin verilmesini, incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

7.İlçemiz Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Erbaa şehir merkezi Batı girişinde yer alan üst geçide Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai YALÇIN isminin verilmesi, Yıldırım Beyazıt ve Erek Mahallesi arasında kalan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Erbaa şehir merkezi Doğu girişinde yer alan üst geçide Şehit Emniyet Amiri Namık Kemal ÖNDER isminin verilmesi, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığının uygun görüşü alınarak ve Komisyonumuzca da yapılan değerlendirmeler sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin n)Bendi ve aynı Yasanın 81. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

46/56/8.Müşterek komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ücret tarifesine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve 2018 mali yılı devamınca uygulanacak olan ücret tarifesi uygun görülmüştür.

51/9.Müşterek Komisyonumuz; Zabıta Müdürlüğünün şehir içi hat minibüs taşıma ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden tespit edilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda;Hat Minibüslerinin Tam: 2,00 (ikiTL) ve Öğrenci 1,50 (birTL,ellikr.) olarak ücretlendirilmesi, 5393 sayılı yasanın 18 maddesinin f) bendi gereğince uygun görülmüştür. 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2017