2018 YILI ULAŞIM KOMİSYONU GÖRÜŞLERi

1.Müşterek Komisyonumuz; İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Serhatlı Sokak isminin, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erhan YÜRÜDÜR Sokak olarak değiştirilmesini, incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince uygun görülmüştür.

2.Müşterek komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ücret tarifesine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve 2019 mali yılı devamınca uygulanacak olan ücret tarifesi uygun görülmüştür.

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017