2018 YILI İMAR BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ

1.Komisyonumuz Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 417 ada 257 nolu 6933,80 m2lik arsa niteliğindeki parselin uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlandığı, yine tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 417 ada 256 nolu 5166,20 m2lik arsa niteliğindeki parselin uygulama imar planında Spor Tesis Alanı olarak planlandığı ve yine ilçemiz Alacabal Mahallesi 546 ada 7 nolu 837,99 m2lik arsa niteliğindeki parselin uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlandığından, konu parsellerin tamamı plan amacına uygun ve Belediye hizmetlerini yerinde sunmak amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 473 ada 7 nolu 3448,36 m2lik arsa niteliğindeki ve uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parsel ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Sucuklu mevkii 647 ada 178 nolu 3369,92 m2lik arsa niteliğindeki ve uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parsel ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Yenimahalle Toraman mevkii 113 ada 27 nolu 922,11 m2lik bahçe niteliğindeki ve uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parsel ile yine mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Yenimahalle toraman mevkii 113 ada 29 nolu 4582,70 m2lik tarla niteliğindeki ve uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan parseller ile takasın yapılması gerekmektedir.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 417 ada 257 nolu 6933,80 m2lik arsa niteliğindeki parsel ile tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 417 ada 256 nolu 5166,20 m2lik arsa niteliğindeki parsel ile yine İlçemiz Alacabal Mahallesi 546 ada 7 nolu 837,99 m2lik arsa niteliğindeki parsellerin tamamı mülkiyeti Bediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı mevkii 473 ada 7 nolu 3448,36 m2 lik arsa niteliğindeki parsel, yine tapuda Erek Mahallesi Sucuklu mevkii 647 ada 178 nolu 3369,92 m2lik arsa niteliğindeki parsel, yine tapuda Yenimahalle toraman mevkii 113 ada 27 nolu 922,11 m2lik bahçe niteliğindeki parsel ile yine tapuda Yenimahalle toraman mevkii 113 ada 29 nolu 4582,70 m2lik Tarla niteliğindeki parsellerin tamamı, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e)Bendine göre karşılıklı olarak takas kararının alınması uygun görülmüştür.

2.Komisyonumuz ilçemiz tapuda Erek Mahallesi G37-D-07-B-1-C ve G37-D-07-B-4-B paftalarında yer alan 1221 ada 1 nolu parselin ilgililerinin talebi doğrultusunda 3194 sayılı imar kanununun 18.madde imar uygulaması sonucunda yol ve park alanı içerisinde kalması sebebiyle parselin kuzeyinde yer alan yol ve parkın bir kısmının kaldırılması ve Park Alanının kaydırılması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mevcut Kuruçay Mahallesi G37-D-08-D-1-D paftasında 260 adada yer alan parsellerin Karacaoğlan Caddesine cepheli bölümlerinde, mevcut su arkının kısım kısım ada içerisinden geçiyor olmasından dolayı parsellerin yapılaşma sırasında arkı doldurmaması ve su arkının aktif olarak kullanımının devam ettirilebilmesi için ada kenar düzeltmesi yapılması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

4.İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü, Mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi G37-D-06-B-3-D paftasında yer alan 1026 ada 7 nolu parselin güney cephesinde ada kenar düzeltmesi yapılması için plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

5.Belediyemiz 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan kotlandırma ile ilgili hükümleri  yönetmeliklere uygun hale getirmek amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilave yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017