2016 YILI ULAŞIM KOMİSYONU GÖRÜŞLERi

                           2016 YILI ULAŞIM KOMİSYONU GÖRÜŞLERi

1/11.Müşterek Komisyonumuz; Zabıta Müdürlüğünün şehir içi hat minibüs taşıma ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden tespit edilmesine ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; Hat Minibüslerinin Tam: 1,75 ve Öğrenci 1,25 olarak ücretlendirilmesi, 5393 sayılı yasanın 18 maddesinin f) bendi gereğince tadilen uygun görülmüştür. 

2/11.Müşterek Komisyonumuz; Erek Mahallesi G37-D-07-C-2-B paftasında yer alan Çağlayan Sokak isminin Balcı Sokak olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin n) bendi gereğince uygun görülmüştür.

3/24.Müşterek Komisyonumuz; Şehirler Arası Otogar İşletmesindeki Bilet Satış Reyonları, İş Yerleri ve Taksi Yazıhanesi gibi işyerlerinin Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 10 yıla kadar kiraya verilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin h) Bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği uygun görülmüştür.

4/34/29.Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi 28. Maddesi olarak aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince, üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Eşref YILDIRIM ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla tadilen uygun görülmüştür.

 

    28- Hafriyat ücretleri                  

 

Tarifenin Türü

Tarifenin Adı

Birimi

Tarife Ücreti

(TL-KDV dahil)

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Ücreti

Ücret

1 Adet kamyon başına (yıllık)

Araç

100,00

Ücret

Kayıp, çalıntı ve yıpranma sebebi ile yenileme(1 adet kamyon başına) (yıllık)

Araç

50,00

Ücret

Hafriyat taşıyan araçlara araç takip sistemi taktırmamak (Araç başına)(Belediyenin belirlediği zaman ve süre içinde )

Araç

1.000,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Ücreti

Ücret

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı taşıma kabul belgesi (Kazı başına)

Adet

100,00

Ücret

Güvenlik önlemi almadan hafriyat taşımak-taşıttırmak (Araç başına)

Araç

1.000,00

Ücret

İnşaat sahası çevresinde izinsiz geçici olarak hafriyat biriktirmek

 

1.000,00

Ücret

Taşıma izin belgesi olmayan araçlar ile hafriyat taşımak veya taşıttırmak

(Araç başına)

Araç

1.000,00

Ücret

İzinsiz dökülen enkazların Belediyemiz tarafından kaldırılması halinde üreticiden alınacak olan bedel (Araç Başına)

Araç

150,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkların Toplanması Ücreti

Ücret

Toplama aracı 5 m3’lük araçlarla 50-60 kg’lık torbalarla 20 adet torbaya kadar kamyon başına

Araç

30,00

Ücret

Toplama aracı 5 m3’lük araçlarla 50-60 kg’lık torbalarla 20 adet torbadan sonra her bir adet torba için yukarıdaki fiyata ilave olarak torba başına 

Adet

1,00

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması Ücreti (Torbalama Yapılmamış Yığın-Açık atık ve Molozun Kepçe ile Kaldırılması ve Alınması)

Ücret

İki kepçeye kadar

Kepçe

60,00

Ücret

İki kepçeden sonra her bir kepçe için (İlave kepçe)

Kepçe

10,00

Ücret

Rehabilitasyon ve dolgu alanı izni belgesi ücreti

Belge

30,00                  

5/35. 15. BÖLÜM İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER

MADDE 287- Hayvan pazarı içerisinde belirlenen yerler dışında park etmek ve indirme rampaları önünde bekleme yapmak yasaktır.

MADDE 288 - Meydan, cadde ve sokak araları ile bina giriş-çıkışlarında ticari amaçla izinsiz seyyar satış yapmak yasaktır.

MADDE 289 - Yaya kaldırımlarında bulunan engelli rampalarının önüne araç park etmek ve kapatmak yasaktır.

MADDE 290 -Yaprak pazarı dışında açıkta yaprak satışı yapmak yasaktır.

MADDE 291- Yerleşim alanları içerisinde izinsiz hurda toplamak ve depolamak yasaktır.

                Müşterek Komisyonumuz Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı yasanın 15. Maddesinin b) bendi ve aynı yasanın 18.Maddesinin m) bendi gereğince yukardaki şekliyle uygun görülmüştür.

6/43. Müşterek Komisyonumuz;a)Tapuda Yeşilyurt-Gündoğdu ve Gazi Osman Paşa Mahallelerinden geçen Doğu Bulvarı isminin, 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer HALİSDEMİR Bulvarı olarak değiştirilmesi,          

b)      Tapuda İsmet Paşa ve Ahmet Yesevi Mahallelerinden geçen Barbaros Caddesi isminin, 15 Temmuz Şehidi Polis Birol YAVUZ Caddesi olarak değiştirilmesi,

c)      Tapuda Mevlana ve Mehmet Akif Mahallelerinden geçen Ihlamur Caddesi isminin, Şehit Astsubay Salih YILDIRIM Caddesi olarak değiştirilmesi,

d)     Tapuda Karşıyaka Mahallesinden geçen Şehit Bekir Bülent ULUTAŞ Caddesi isminin, Şehit Uzman Çavuş Hüsnü ERKUT Caddesi olarak değiştirilmesi,   

Tapuda Karşıyaka Mahallesinden geçen Çatılı Bulvarı isminin, Şehit Bekir Bülent ULUTAŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 sayılı yasanın 81. Maddesi ve aynı yasanın 18. Maddesinin n) bendi gereğince uygun görülmüştür.

7/40.Müşterek Komisyonumuz; Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi 12. Maddesine ı) bendi olarak aşağıdaki gibi eklenmesi, yapılan müzakereler sonucu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince uygun görülmüştür.

    12- TAKSİ ve HAT MİNİBÜS DURAKLARINDAN            

 

Maddesi

 

Açıklama

 

Önceki Yıl Belirlenen Ücret

 

Belirlenen Ücret

 

ı)

 

Uygunluk Belgesi ( D4 Yetki Belgesi ile Yolcu Taşımacılığı Yapanlar)

 

0,00 TL

 

150,00 TL

8/41.Müşterek Komisyonumuz Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin talebini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı yasanın 15. Maddesinin b) bendi ve aynı yasanın 18.Maddesinin m) bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.

15. BÖLÜM (İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER)

      MADDE 292- İlçe Otobüs Terminali haricinde şehir içerisine yolcu bindirmek ve indirmek suretiyle girmek yasaktır. Ancak dönüş seferini yapan araçlar Gazi Bulvarını kullanarak İlçe Şehir Stadyumu önünde yolcularını indirebileceklerdir. 

     MADDE 293- Yük indirmek ve bindirmek suretiyle belirlenen güzergâh ve saatler dışında ağır tonajlı araçların şehir içerisine girmesi yasaktır. Ayrıca ekte sunulan krokiye göre güzergâhlar belirlenecek ve uyarıcı levhalar konulacaktır.

9/61.Müşterek Komisyonumuz;İlçemiz tapuda Evyaba, Kurtuluş, Erek, Yeni Mahalle, Batı, Gazi Osman Paşa Mahallesi mevcut Yavuz Sultan Selim, Evyaba, Kelkit, Erek, Yeni Mahalle, Fatih Sultan Mehmet, Ertuğrul Gazi. Yıldırım Beyazıt ve Kuruçay Mahallelerinden geçen 100. Yıl Bulvarı isminin Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı olarak değiştirilmesi incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n)Bendi gereğince üyelerden Eşref YILDIRIM ve Murat Toycan SELÇUK red, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla uygun görülmüştür.

10/66/53. Müşterek Komisyonumuz; 2017 mali yılı bütçe kararnamesinin uygun olduğu, 2017 mali yılı gelir ve giderlerinin 151.516.645,00 TL olarak denkleştirildiği ve Belediyemizin gelirleri karşılığında yapılacak harcamalar için kafi miktarlarda ödenek ayrıldığı kanaatine varılarak  ekli 2017 mali yılı bütçe kararnamesi, 2017 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporu ile 2017 mali yılı bütçesine ait cetveller, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

11/67/54. Müşterek komisyonumuz, Mali Hizmetler Müdürlüğünün gelir tarifesine ilişkin teklifini incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve 2017 Mali Yılı devamınca uygulanacak olan gelir tarifesi tadilen uygun görülmüştür.

12. Komisyonumuz,ZabıtaMüdürlüğünün belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliğineilave yapılmasına ilişkin teklifini incelemiş veyapılan müzakereler sonucunda,5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b)Bendi ve aynı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.15. BÖLÜM İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER MADDE 294-Taksi duraklarında 2 (iki) adet araçtan fazla bulundurulması yasaktır.

Oluşturulma Tarihi : 14.01.2016