Ulu Hakan Abdülhamid Han'a Mektup Yarışması


 

ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN’A MEKTUP YARIŞMASI
GENEL KURALLARI

KONU:

Madde 1-

En önemli padişahlarımızdan II. Abdülhamid Han’a Mektup Yazma

 

AMAÇ:

Madde 2-

  1. Gerek yaşantısı ve gerekse Osmanlının son döneminde izlediği politikalarla devlete sağladığı katkılarla bize örnek olması sebebiyle doğru tanınmasını ve anlaşılmasını sağlamak.
  2. Padişahımızın örnek hayatı hakkında araştırmaya teşvik etmek.
  3. Padişahımız II. Abdülhamid ‘in hayatını tanıtmak ve anlamalarını sağlamak, örnek davranışları hakkında farkındalık  oluşturmak.
  4. Milli- manevi ve kültürel değerlerimizi yaymak, öğrenmek.
  5. Öğrenciler için mektup yazma yarışması, mektup yazma alışkanlığı ve düşünce zarafetini geliştirme ve Osmanlı Haftası münasebetiyle tarih bilincini pekiştirmektir.


KAPSAM:

Madde 3-

       Yukarda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma koşullarını, başvuru şeklini, değerlendirme kurulunun oluşumunu, yapılacak değerlendirmeye verilecek ödüller ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

  

KATILMA ŞARTLARI:

Madde 4-

Yarışmaya her yaş grubu katılabilir. 


YARIŞMAYA KATILACAK MEKTUPLARDA ARANACAK KOŞULLAR

Madde 5-

1-      Mektup sahipleri,yarışmaya katılmakla mektuplarının yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar.
Yayımlanan mektuplarda ayrıca telif  ücret ödenmez.

2-     Yarışmaya katılan tüm eserlerin telifi Erbaa Belediyesine ait olur.

3-     Erbaa Belediyesi uygun bulduğu mektupları yayımlayabilir.

4-     Katılımcılar mektuplarını el yazısıyla A4 kağıdı tek yüze olacak şekilde ya da bilgisayar ortamında yazabilirler. Mektupla birlikte başvuru formu mutlaka zarfa konulmalıdır. Başvuru formu olmayan başvurular yarışmaya alınmayacaktır.

5-     Yarışmacılar en fazla bir mektupla katılabilirler.

6-     Telif hakkı içeren gönderimlerde sorumluluk mektubu gönderene aittir.

7-     Mektup uzunluğu; mektuplar en fazla iki A4 sayfasından oluşacaktır.

8-     Yarışmaya katılım Erbaa ile sınırlı tutulacaktır.

 

TAKVİM:

Madde 6-

1-      Mektuplar Erbaa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Şefliğine zarfa konulmuş olarak elden teslim edilecektir.

2-     Başvurular 17.12.2016-17.01.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

3-     Yarışma sonucu 20.01.2017 Cuma günü mesai bitiminde Erbaa Belediyesi Web sitesinden  ve Facebook sayfasından ilan edilecektir.

4-     Ödüller 27 Ocak 2017 Cuma günü Osmanlı Haftası Etkinliklerinde Osmanlı Çarşısında verilecektir.


ÖDÜLLER:

Madde 7

  • Birincilik Ödülü     : Osmanlı Tuğrası Altın Kolye

  • İkincilik Ödülü      : Yarım Altın 

  • Üçüncülük Ödülü  : Çeyrek Altın 

  • Mansiyon (3 Adet): Gram Altın 


DEĞERLENDİRME KURULU

Madde 8-

Yarışma için değerlendirme kurulu Erbaa Belediyesi tarafından görevlendirilecek alanında uzman üyelerden oluşacaktır.

  

DEĞERLENDİRME VE DUYURU:

Madde 9-

Mektuplar değerlendirme kurulunca değerlendirilerek, dereceye giren ilk 5 kişi belirlenecektir. Ödüller Erbaa Belediyesi tarafından 27 Ocak 2017 Cuma günü düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacaktır.

 

BİLGİLENDİRME:

Madde 10-

Erbaa Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür Şefliği
Barış KAYAR:0 356 715 10 19 – Dahili: 164

 

 

ŞARTNAMEYİ
İNDİR 

BAŞVURU FORMUNU
İNDİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 19.12.2016