4 Mevsim Konulu Fotoğraf Yarışması Şartname


Erbaa Belediyesi

3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

1. Yarışmanın adı: “Erbaa’da Dört Mevsim”dir.

2. Düzenleyen Kurum: Erbaa Belediyesi’dir.

2. Yarışmanın Amacı:

İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak, Erbaa’nın tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkarmak amacıyla “Erbaa’da Dört Mevsim“ ana başlığı ile fotoğraf yarışması düzenlenecek olup, yarışma İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört kategoride yapılacaktır. Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Erbaa’nın tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak ve bir anlamda kayda geçirerek tarihe not düşmektir. Ayrıca bu etkinlik aracılığıyla fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunulurken, yarışmada seçilen fotoğraflarla Erbaa’nın tanıtılması için arşiv oluşturulacaktır.

“Erbaa’da Dört Mevsim” fotoğraf yarışması ile değerli katılımcılarımızın ilçemizi fotoğrafla nasıl yansıtacağını merakla beklerken, fotoğrafa gönül veren dostlarımızın eserlerini halkımızla buluşturmaktan da büyük kıvanç duyacağız.

 

3. Yarışma Sekreteryası:

Koordinatör: Barış KAYAR

Telefon No: 0356 715 10 19 (Dahili: 137)

Sekreter: Elif ŞAHİN

Telefon No: 0356 71510 19 (Dahili: 164)

Adres: Erbaa Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. No: 87 ERBAA

 

4. Yarışmanın Kategori/Bölümleri:

Yarışma tek kategori (Sayısal (Dijital) ve 4 (dört) bölümlüdür:

A- İlkbahar: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DA;

B- Yaz: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DB;

C- Sonbahar: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DC;

D- Kış: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DD.

 

Erbaa’nın dört mevsimini ( ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ) anlatan fotoğraflar, her mevsim için ayrı bir bölüm olarak değerlendirilecektir. Katılımcılar sayısal (dijital) her kategori için en fazla 4 (dört) sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile yarışmaya iştirak edebilecektir.

 

5.Katılım Şartları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma Erbaa Belediyesi, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları, TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında tüm fotoğrafa ilgi duyan “ Son Katılım Tarihi “ itibariyle 18 yaşından gün almış tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 
 • Yarışmaya her fotoğrafçı her bölüm için en fazla en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Yarışmacıların göndereceği fotoğrafların Erbaa sınırları içerisinde çekilmesi gerekmektedir. Başka bir yerde çekildiği tespit edilen fotoğraflar değerlendirme dışında kalacak; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Erbaa Belediyesi’nin önceki yıllarda yapılan yarışmalarında ödül ve sergileme almamış olması gerekmektedir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafın daha önce yapılan Erbaa yarışmalarında ödül ve sergileme aldığının tespit edilmesi halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sırala masında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Erbaa Belediyesi’nin http://www.erbaa.bel.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’ nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır. 
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Erbaa Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Erbaa Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir. 
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.
 • Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

 

6. Telif (Kullanım) Hakları:

 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Erbaa Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Erbaa Belediyesi’ne izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı Erbaa Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir. 
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Erbaa Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir. 
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Erbaa Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erbaa Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Erbaa Belediyesi’nin  http://www.erbaa.bel.tr  ve TFSF’ nin http://www.tfsf.org.tr  ,  http://www.tfsfonayliyarismalar.org  web adreslerinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. 
 • Yarışmaya, TFSF’nin Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

 

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak  http://www.tfsfonayliyarismalar.org  adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır. 
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde; her bir fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. 
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
   

İsimlendirme:

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir. 
 • İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. 
  • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
  • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi). 

Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (A- İlkbahar: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DA); (B- Yaz: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DB); (C- Sonbahar: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DC); (D- Kış: Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz > DD).

 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra altØ çizgi eklenmelidir (_).
 • Fotoğrafın çekildiği yer isimlendirmede belirtilmelidir.
 • Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının İlkbahar bölümü için 2015’te Erbaa’da çektiği “Çınar Altı” adlı 1 no’lu fotoğrafının isimlendirmesi “TRomeryDA1_2015_erbaa_cinar_alti”, ..." olabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erbaa Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

7. Seçici Kurul (Jüri):

Bülent UZUN                     Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı

M. Sinan KÖKCÜ              Erbaa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

M. Kemal AVCI                  Fotoğraf Sanatçısı

Zafer SÖĞÜT                    Fotoğraf Sanatçısı

Kürşat ERARSLAN            Ressam

(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

 

8. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi                       : 09.05.2016 Pazartesi

Son Katılım Tarihi                                      : 15.05.2017 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI)

Seçici kurul değerlendirmesi                     : 20.05.2017 Cumartesi

Sonuç Bildirim Tarihi                                 : 23.05.2017 Salı

Sergi ve/veya Gösteri ve Ödül Töreni       : Daha sonra açıklanacaktır.

 

9. Ödüller:

A bölümü (İlkbahar)

Birinci                                     : 2.000.- TL

İkinci                                       : 1.500.- TL

Üçüncü                                   : 1.000.- TL

Mansiyon (5 adet)                  :     250.- TL

 

B bölümü (Yaz)

Birinci                                     : 2.000.- TL

İkinci                                       : 1.500.- TL

Üçüncü                                   : 1.000.- TL

Mansiyon (5 adet)                  :     250.- TL

 

C bölümü (Sonbahar)

Birinci                                     : 2.000.- TL

İkinci                                       : 1.500.- TL

Üçüncü                                   : 1.000.- TL

Mansiyon (5 adet)                  :     250.- TL

 

D bölümü (Kış)

Birinci                                     : 2.000.- TL

İkinci                                       : 1.500.- TL

Üçüncü                                   : 1.000.- TL

Mansiyon (5 adet)                  :     250.- TL

 

Sergileme (Her bir bölüm için en fazla 20 adet) :      100.- TL

 (Ödül ve sergileme bedelleri net sayılardır.)

 

10. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-005 numara onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 

(2017-005)

 

 

Oluşturulma Tarihi : 13.05.2016