Alt Gelir Grubu Konutları İçin Merak Edilenler

Alt gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir?

Bir hane halkı -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- adına yalnızca bir adet başvurunun yapılabileceği alt gelir grubu konutlara başvuru yapacak kişilerin; 1. T.C. vatandaşı olması, 2. Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir), 3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), 4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç), 5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), 6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.100 TL olarak uygulanmaktadır.), gerekmektedir. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan; • 1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin”, • 2. Kategori olan “İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin”, • 3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”, • 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.


Aynı haneden birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına- yalnızca bir adet başvuru yapılabilmektedir.


Aynı tarihlerde satışa sunulan bir başka projeye başvurabilir miyim?

Hayır. Birden fazla başvuruda bulunanların başvuruları iptal edilir.


Başvuruyu nereye ve nasıl yapacağım?

Başvuru mercii, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak mercii ve adresi ilan edilmektedir. Başvuru sahibinin, ilgili merciden temin edeceği iki nüsha formu doldurup ilan edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili mercii, başvuru formlarını kategorisine göre numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır.


Başvuru sırasında doldurduğum formla birlikte hangi belgeleri vereceğim?

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslına bakılacaktır.), 2. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, • Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.) • Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri, 3. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Belgeyi” veya “Kimlik Belgesi”, 4. Gazilerin, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”, 5. Engelli vatandaşlarımızın, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden en az % 40 engelli olduğuna dair alınmış sağlık heyet raporu.


Eksik belge ibraz etmem halinde ne olacak?

Eksik belge ibraz edenler kuraya katılma hakkını kaybetmektedir.


Üç kategorideki başvurular için “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirme Kurası” birlikte mi yapılıyor?

Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut hakkı tanınmaktadır. Bu kategoride yer alanlar için öncelikli olarak yalnızca konut belirleme kurası yapılmaktadır. İstiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve vatani hizmet gazilerine başvuru sayısına göre kontenjan ayrılmakta ve gerekli görüldüğü takdirde hak sahipleri kura ile belirlenmektedir.


Konut almaya hak kazandım. Bundan sonra ne yapacağım?

Konut almaya hak kazananlar, duyurularda belirlenen tarihler arasında kategorilerine göre kendilerinden istenen belgeleri ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlarlar.


Sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmem gereken belgeler neler?

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl), 2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge


Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için özel bir uygulama var mı?

TOKİ, Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan şehit ailelerine, terör malulleri ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi vermektedir. Krediden yararlanabilmek için Emekli Sandığı’ndan hak sahibi olduğuna dair belge gereklidir.


Hak sahibi olan şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri için banka kredileri nasıl işleyecek?

Aracı bankanın T.C. Ziraat Bankası A. Ş. olması halinde: İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edebilecektir. Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez. Aracı bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında bir başka banka olması halinde; İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden alacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılacaktır. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.


Gazi kategorisinden gazi yakınları da yararlanabilir mi?

Bu kategoride yalnızca gazilerin başvuruları kabul edilmektedir.

 

Başvuru koşullarına uygun olduğumu belgeledim. Bundan sonra ne yapacağım?

Başvuru koşullarına uygunluğunu belgeleyen vatandaşlar, ilan edilen tarihler arasında yine ilanda belirtilen yetkili bankada sözleşmelerini imzalarlar. Sözleşmeler, şerefiyeli konut satış bedelleri üzerinden imzalanmaktadır. Şerefiyeli konut satış bedellerine; KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) ve damga vergisi dahil edilmemekte olup bu tutarlar hak sahiplerince ödenir.


Adım yedek listesinde yer alıyor. Bu durumda yapmam gerekenler nelerdir?

Yedek listesindekilerin bu aşamaya kadar asil listede yer alanlarla aynı işlemleri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra, asil alıcıların sözleşme işlemlerinin bitmesi ve kalan konut sayısının belirlenmesi beklenmelidir. Asil alıcılar sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra, kalan konutlar için yedek alıcılar kura sıralamasına göre işlemlerini yaparlar. Kalan konut sayısı kadar yedek alıcı çağrılmakta olup yedek alıcıların listesi ve işlem tarihleri ilgili merci tarafından ilan edilmekte ve İdarenin internet sitesinde duyurulmaktadır.


Peşinat ödeyecek miyim?

Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.


Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.


Ödeme koşullarım ne olacak?

Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir.


Taksit artışları nasıl hesaplanıyor?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.


Konutumu devredebilir miyim?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutların borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.


Aldığım konutta oturmamam halinde ne olur?

Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.


Alt gelir grubu için hangi tip konut üretiliyor?

Alt gelir grubuna yönelik olarak 65 m2 - 85 m2 büyüklüğünde konutlar üretilmektedir.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 22.02.2016