2015 Mali Yılı Ücret Tarifeleri

ERBAA BELEDİYESİ

2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ 

 1-OTOGAR ÜCRETİ

a)     Otobüsler ilk çıkış

40,00

45,00 ¨

b)    Otobüsler transit geçiş

13,00

20,00 ¨

c)     Büyük Minibüs

9,00

10,00 ¨

d)    Küçük Minibüs

 

6,00 ¨

e)     Samsun ve Sivas’a giden büyük minibüs 23/44

20,00 ¨

f)     Samsun ve Sivas’a giden büyük minibüs 15/2415,00

17,00 ¨

g)    Boş çıkış

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

 2-YAYIN CİHAZI ÜCRETİ

Seçim zamanlarında siyasi parti propagandaları için yapılacak konuşmalarında (Seçim kurulunca tespit edilecek zaman içinde)00

125,00 ¨

 3-MEZARLIK YERİ SATIŞI VE ÜCRETLERİ

Aile mezarlık yeri tahsisleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kontrolünde yapılır. Tahsisli mezarların;4 YILINDA UYGULANAN

 

a)     Mezarlık yeri m²’si

40,00

100,00 ¨

b)    Mezar kazım ve cenaze aracı için;

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

 4-HAYVAN PAZARI GİRİŞ ÜCRETLERİ

a)     Küçükbaş hayvanlar giriş

2,00

2,00 ¨

b)    Büyükbaş hayvanlar giriş

6,00

5,00 ¨

c)     Satışı yapılan küçükbaş hayvanlar

1,50

1,50 ¨

d)    Satışı yapılan büyükbaş hayvanlar

3,00

3,00 ¨

 5-HAYVAN MUAYENE ÜCRETİ

Başka yerlere sevk edilecek ve belediye veterinerince muayenesi yapılacak hayvanlardan2014 YILINDA UYGULANAN

 

a)     Küçükbaş hayvanlar için

2,50

3,00 ¨

b)    Büyükbaş hayvanlar için

6,00

7,00 ¨

 6-MEZBAHANE HAYVAN KESİM ÜCRETİ (KDV ve Mera Fonu Hariç)

a)     Küçükbaş hayvan kesimi

9,00

10,00 ¨

b)    Büyükbaş hayvan kesimi

45,00

50,00 ¨

c)     Küçükbaş kurbanlık hayvan kesimi

30,00

35,00 ¨

d)    Büyükbaş kurbanlık hayvan kesimi

130,00

150,00 ¨

e)     Soğuk hava deposu ilk gün ücretsiz, günlük büyükbaş hayvan karkası için

 

5,00 ¨

f)     Soğuk hava deposu ilk gün ücretsiz, günlük küçükbaş hayvan karkası için

 

2,00 ¨

 7-ÜRETİMİ YAPILAN KEKLİK VE SULÜN ÜCRETİ

a)     Bir adet sülün fiyatı

55,00

60,00 ¨

b)    Bir adet keklik fiyatı

35,00

40,00 ¨

 8-İŞGAL HARCI

             (2464 sayılı yasanın 52 ve 56.maddeleri) yol meydan ve pazar yerlerinde

a)     Yer işgal eden satıcılardan m² sinden günlük

 

2,00 ¨

b)    Yer işgal eden inşaat m² si günlük

1,00

1,50 ¨

c)     Odun depolarından aylık

220,00

250,00 ¨

d)    Yeni kent büfeden aylık

275,00

300,00 ¨

e)     Çamlık kuzeyindeki oyun parkından aylık

275,00

300,00 ¨

f)     Mezar imalatçılarından aylık

220,00

250,00 ¨

g)    Büyük Cami kuzeyindeki büfeden aylık

110,00

150,00 ¨

h)     Ulu Cami güney batısındaki büfeden aylık

55,00

60,00 ¨

i)      Ekmek büfeleri

 

50,00 ¨

j)      Haftada bir kez satış yapanlar için ( Tek tezgah )

 

5,00¨

k)     Sabit olarak satış yapanlar Tek tezgah kullananlar için

 

25,00¨

l)      Sabit olarak satış yapanlar iki tezgah kullananlar için

 

30,00¨

m)   Sabit olarak satış yapanlar üç tezgah kullananlar için

 

35,00¨

  9-KANTAR ÜCRETİ

a)     Baskülde 50 kg. kadar olanlardan

2,50

3,00 ¨

b)    Baskülde 50 kg dan fazlası için

3,00

3,50 ¨

c)     Tırlardan

10,00

12,00 ¨

d)    Kamyonlardan

7,00

8,00 ¨

e)     Traktör, pikap vb. araçlardan

5,00

6,00 ¨

f)     Canlı büyükbaş hayvan tartı ücreti

6,00

7,00 ¨

g)    Canlı küçükbaş hayvan tartı ücreti

2,50

3,00 ¨

h)     Hidrolik platform aracı garajdan çıkış saati dikkate alınarak 1 saati

75,00 ¨

 10-ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ DAMGA VE MUAYENE ÜCRETLERİ

a)     Tartı ağırlıklarının her birinden

1,25

1,50 ¨

b)    Uzunluk ölçülerinin her birinden

 

7,00 ¨

c)     Akıcı ve kuru taneleri hacim ölçülerinin her birinden

7,00 ¨

d)    El terazilerinden

11,00

12,00 ¨

c)     Masa terazilerinden

17,00

18,00 ¨

d)    Otomatik ibreli terazilerden

22,00

25,00 ¨

e)     Elektronik terazilerden

28,00

30,00 ¨

f)     Kantar ve basküllerden

28,00

30,00 ¨

 11-KALDIRIM VE YOL KAZIM ÜCRETİ M² İÇİN

a)     Kaldırım    

30,00

35,00 ¨

b)    Beton asfalt kırımları

95,00

110,00 ¨

c)     Sathi asfalt kaplama

55,00

60,00 ¨

d)    Beton parke

40,00

45,00 ¨

e)     Doğalgaz çalışmalarında protokole göre alınacaktır.

 

 

 12-TAKSİ VE HAT MİNİBÜS DURAKLARINDAN

a)     Taksilerden aylık (peşin)

50,00

50,00 ¨

b)    Hisse devri işlemlerinden

 

1.100,00 ¨

c)     Birinci derece akrabalara devir işlemlerinden

550,00

550,00 ¨

d)    Hat minibüslerinden aylık (peşin)

85,00

100,00 ¨

e)     Hisse devri işlemlerinden

 

20.000,00 ¨

f)     Birinci derece akrabalara devir işlemlerinden

 

5.000,00 ¨

g)    Okul servisleri ücretleri

100,00

150,00 ¨

h)     Yeni hat açılış ücretleri

 

50.000.00 ¨

 13-İMAR MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLECEK

a)     Temel vizeler için

140,00

160,00 ¨

b)    Tabela ücreti

95,00

150,00 ¨

c)     Asansör ruhsat harcı

185,00

250,00 ¨

d)    İmar çapı

95,00

150,00 ¨

e)     İmar durumu (ifraz, tevhid, yola terk vb.)

10,00

20,00 ¨

f)     İmar planı pafta örneği (1 pafta)

100,00

200,00 ¨

g)    Kat irtifakı ve kat mülkiyeti onay ücreti M²

0,50

0,60 ¨

 14-PLAN TADİLAT ÜCRETLERİ

     İmar Planı Tadilatı (Uygun görülen her talep için)

 

a) Plan tadilatı talep edilen gayrimenkul 500 m² nin altında olması halinde

500,00 ¨

b) Plan tadilatı talep edilen gayrimenkul 500 ile 1000 m² arasında olanlar

1.000,00 ¨

c) Plan tadilat talep edilen gayrimenkul 1000 m² den fazla olanlar

2.000,00 ¨

 15-İRTİFA HAKKI BEDELLERİ M² OLARAK

a)     1.Bölge

420,00

500,00 ¨

b)    2.Bölge

300,00

350,00¨

 1.BÖLGE; Doğuda Gazi Bulvarının tamamı, Güneyde İsmetpaşa Mahallesi Fatih Caddesinin tamamı, Batıda Dr.Sermet Durmuşoğlu Caddesinin tamamı, Kuzeyde Alişan Diktaş Caddesinin tamamı, Erek Caddesinin tamamı ile Hükümet Caddesi dahil arasını kapsayan kesimler.

 2.BÖLGE; 1.Bölgenin dışında kalan kısımlar.

 16-NİKÂH MEMURU VE EVLENME CÜZDANI ÜCRETİ

a) Evlenme Cüzdanı (Mal Müdürlüğü alış fiyatı üzerinden %10 kar ilave edilir)

b) Nikâh Memuru (Özel salon ve mesai dışı ücreti)

55,00

100,00¨

 17-HAVUZ VE TENİS KORTU ÜCRETİ

a) Havuzda 1 günlük (seans) için   

5,00

7,50¨

b) Havuz başında nişan, düğün, sünnet, toplantı vb. için,

2,000,00¨

c) Tenis Kortu (kişi başına 1 saati)

10,00

10,00¨

 18-İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Yasanın 15.maddesi)

İlan ve reklam vergisi tahsilatı Mart ve Temmuz aylarında aşağıda gösterildiği gibi yapılır.

a) Dükkân ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m²sinden yıllık olarak60,00

65,00¨

b) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m²sinden30,00

33,00¨

c) Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m²sinden haftalık olarak

6,50¨

d) Işıklı veya projeksiyonlu İlan ve reklamlardan her M² için yıllık olarak80,00

88,00¨

e) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katolog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

0,15¨

f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin m² sinden,25

0,35¨

 19-EĞLENCE VERGİSİ

(2464 Sayılı yasanın 17 ve 21.maddeleri) eğlence yerleri; (2559 Sayılı yasanın 7.maddesi) biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük olarak: YILINDA UYGULANAN

a)   50 M² kadar

15,00

17,00¨

b)  51 M²-150 M² arası

20,00

22,00¨

c)   151 M²-300 M² arası

25,00

27,00¨

d)  301 M² den yukarısı

30,00

33,00¨

e)   4 Yıldızlı otelde

40,00

44,00¨

f)   5 Yıldızlı otelde

50,00

55,00¨

g)  Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışan her gün için,00

11,00¨

 20-ASFALT FİYATI

1 Ton asfaltın döküm fiyatı

 

260,00¨

 A) Vidanjör hizmetlerinde

 

 

a)     0-10 km arası

150,00

165 00¨

b)    0-25 km arası

250,00

275,00¨

c)     0-50 km arası

350,00

385,00¨

d)    0-100 km arası

500,00

550,00¨

e)     Greyderin saatlik çalışma ücreti

180,00

200,00¨

f)     Silindirin saatlik çalışma ücreti

150,00

170,00¨

g)    5- Tonluk sulama arasözü beher için

50,00

60,00¨

h)     10- Tonluk sulama arasözü beher için

70,00

80,00¨

i)      20- Tonluk sulama arasözü beher için

 

120,00¨

j)      Parke Taşı M²

 

25,00¨

 21-TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI  (2462 Sayılı Yasanın 60.maddesi)

Çok amaçlı alış veriş merkezleri (market,süper-hiper-gros marketler) yıllık

 

a)     25 M² ye kadar

65,00

70,00¨

b)    26-100 M² arası

130,00,

145,00¨

c)     101-250 M² arası

260,00

290,00¨

d)    251-500 M²  arası

400,00

440,00¨

e)     501 M²  üzeri için

600,00

660,00¨

 22-İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

Her türlü işyerleri için

 

 

a)     25 M² ye kadar

0,50

0,60¨

b)    26-100 M² arası

0,70

0,80¨

c)     101M²-250 M² arası

0,80

0,90¨

d)    251M²- 500 M² arası

0,90

1,00¨

e)     501 M² den yukarısı

1,00

1,10¨

f)     Kayıp ruhsatlarda (Aslı gibidir yapılarak imzalanması )

 

100,00¨

g)    Ruhsat yenilenmesi ( Ruhsata ilave bilgiler eklenerek yeniden düzenlenmesi )

 

100,00¨

          23-İÇME SU TARİFESİ

1)      MESKENLER

 

 

a)     0-20 M3 e kadar

 

1,75¨

b)    21-30 M3 kadar

 

2,50¨

c)     31 M3 den yukarısı

 

3,00¨

d)    Ön ödemeli akıllı sayaç abonelerine tarife üzerinden, %25 mesken ve iş yerlerine indirim uygulanır.

e)     Ön ödemeli akıllı sayaç abonesi olanlardan depozite ücreti alınmayacaktır.

f)     Mekanik sayaçtan ön ödemeli akıllı sayaç takanlara eski depoziteleri iade edilecektir.

g)    Ön ödemeli akıllı sayaçların belediyece taksitli satışı yapılabilir.

h)     Bahçe abonelikleri mesken tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

2)      TİCARETHANELER

 

 

1) Kahvehane, Çay Ocağı, Kasap, Manav, Lokanta, Berber, Otel, Bakkal, Sanayii Dükkânları, Fabrika, Yıkama-Yağlama, Besi Ahırı, Petroller

3,50¨

2) Hamamlar ve Umumi Tuvaletler

0

1,50¨

3) Okullar, Devlet spor tesisleri, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Devlet yurtları, Askerlik Şubesi ve Askeri Kışlalar

5,50¨

4) Resmi Kurumlar

5,50

5,50¨

5) Dernekler, Partiler ve Vakıflar

1,00

1,10¨

6) İnşaatlar

4,00

4,00¨

7) Sayaç okuma ücreti

2,00

2,20¨

8) Hayır Çeşmelerinden Yıllık olarak

400,00

440,00¨

9) Şehit Aileleri, Diyaliz Hastaları, Muhtaç Gaziler, Hayır Kurumları, 25 M3’ e kadar ücretsiz 25 M3 üstü mesken tarifesinden uygulanacaktır.

10) En az %40 oranında engelli raporu olan abone sahiplerine %50 indirim uygulanacaktır.

11) Camiler ve umumi çeşmeler ücretsizdir.

 

12) Vakıflar adına çalışan yurtlar, Kuran Kursları (ÇTV eklenecektir.)

0,60¨

13) Sayaç takma

15,00

17,00¨

14) Sayaç sökme

15,00

17,00¨

15) Abone tarifesi

 

 

 

 

 

                           Mesken

 

 

                          Ticari

İnşaatlar,   Yıkama ve Yağlamalar, Fabrikalar ile Resmi Kurumlar.

T. İştirak Pay

88,00

100,00¨

116,00

135,00¨

165,00

180,00¨

Numara

2,25

3,00¨

2,25

3,00¨

2,25

3,00¨

Sözleşme

1,25

2,00¨

1,25

2,00¨

1,25

2,00¨

Bağlama

1,25

2,00¨

1,25

2,00¨

1,25

2,00¨

Basılı Evrak

1,25

2,00¨

1,25

2,00¨

1,25

2,00¨

Toplam

94,00

109,00¨

122,00

144,00¨

171,00

189,00¨

 

 

 

16) Kullanılmayan abonelikler iptal edilerek yeni tarife üzerinden bir başkasına verilir.

17) Kiracılar, kiracı sözleşmesi yapılarak ticarethane ve meskenlerde uygulanan Abone tarifesinden Depozite, sözleşme ve basılı evrak ücretleri alınarak abone yapılır.

18) Sayaçsız kaçak su kullananlardan 5,000 ¨ para cezası alınır.

19) Bayındırlık birim fiyatlarına göre 100 M² bir daire inşaatına 60 M3 su harcayacağı hesap edilerek buna göre inşaat abonelerini bozuk sayaçlarına yapılacak olan su tahakkukları 60 m3’e emsal alınarak hesaplanır.

20)Yapılan tahakkuk döneminde borcunu ödemeyenlere için her ay Resmi Gazetede yayınlanan oranda gecikme zammı uygulanır. Ayrıca suyu kesilerek tahsilat yapılır.

21) Su sayacı bozuk olduğu tutanakla tespit edilen ve değiştirmeyen abone sahipleri her dönem için 70 M3 su tahakkuk ettirilir.

22) Abonelerimizin su saatlerinde anormal bir şekilde saatin yazar durumunda abone sahibinin dilekçe üzerine talebi dikkate alınarak belirtilen yüksek tonajı bir sefere mahsus önceki yılın aynı dönemdeki suyu miktarı emsal alınarak su tahakkuk ettirilir.

23) Su tahakkukları; mesken, ticarethane, resmi kurum, okul ve bankalarda ayda bir olmak üzere yılda 12 kez yapılır.

24) Su tarife ücretlerinde KDV dahil değildir.

                 

 

 İş bu tarife Erbaa Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 127 sayılı kararının ekidir.

  

Nihan İŞERİ

Meclis Divan Kâtibi

Murat İŞSEVER

Meclis Divan Kâtibi

Hüseyin YILDIRIM

Meclis Başkanı

                                                             

 

Oluşturulma Tarihi : 21.12.2016