ERBAA BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Kent arşivine katkı sağlamak, Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırılması amacıyla Erbaa Belediyesi tarafından kurulmuştur. Yerel şair ve yazarları teşvik ederek yeni eserlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. 2015 yılında kurulan Erbaa Belediyesi Kültür Yayınları, Şairler Antolojisi 1, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivinde Erbaa, Müslüman Bilim Adamlarından Günümüz Gençlerine Mesajlar adlı üç kitap, bir de çocuklar için boyama kitabı hazırlamıştır. Eserlerin üçü okuyucusuyla buluşmuş, bir tanesi ise baskı aşamasındadır.

ERBAALI ŞAİRLER ANTOLOJİSİ -1

Erbaalı şairlerin eserlerinin bir kitapta toplanarak şehrimizin kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığımız bir projedir. Proje ile şairlerin eserlerinin kütüphanelerin arşivine girmesi hedeflenmiştir. 2015 yılında başlatılan çalışmalar 2017 yılında tamamlanarak Erbaalı Şairler Antolojisi 1 adlı kitap raflarda yerini almıştır.

MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARINDAN GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE MESAJLAR

Müslüman bilim adamlarını, eser ve çalışmalarını gençlere anlatmak amacıyla geliştirilmiş bir projedir. Proje çerçevesinde gençlerin tarihi şahsiyetlerle aralarındaki bağları bilmeleri amaçlanmıştır. Çalışmaya 2016 yılında başlanmış olup, Yazar Zafer Söğüt’ün kaleme aldığı kitap 2018 yılında okuyucusuyla buluşturulmuştur.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI BOYAMA KİTAPLARI

Erbaa’nın yerel ve kültürel değerlerinin yansıtılması, Erbaa’nın tanınmasının artırılması amacıyla çizimler hazırlanarak çocuklar için boyama kitabı hazırlanması projesidir. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının Erbaa’nın belli bölgelerinde çizimleriyle tanıtılmasını sağlamak için başlatılan proje çerçevesinde kitap seti hazırlanarak anaokullarında okuyan çocuklara ulaştırılmıştır. 

OSMANLI VE CUMHURİYET ARŞİVLERİ IŞIĞINDA ERBAA TARİHİ

Erbaa’nın geçmişine ışık tutmak amacıyla başlatılan arşiv tarama çalışmasını kitap haline dönüştürmek için başlatılan bir projedir. Proje kapsamında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi arşivleri taranarak Erbaa ile ilgili belgelere ulaşılmış, ulaşılan belgelerin, bir kitapta toplanarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir. Başlatılan çalışmalar tamamlanmış, kitap baskı aşamasına gelmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 12.11.2018