İmar Uygulaması Hakkında

İlçemiz tapuda GOP Mahallesi 57 ada 2,3,4,5,6,7,16,17,18 nolu parseller üzerinde belediye encümeninin 12.12.2016 tarih ve 249 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uygulama kararı alınmıştır. Belediye encümenince alınan imar uygulamasına işlemi hazırlanıp tamamlanarak yasa gereğince 30/05/2017 tarihinde 1 aylık askı ilanı için belediye ilan panosunda ilan edilmiştir.

Oluşturulma Tarihi : 30.05.2017