Sınava Girecek personel listesinin ilanı

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24’üncü madde kapsamında Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi ile çalışmakta olan taşeron işçilerin, idaremiz şirketinde işçi statüsüne geçiş işlemleri ile ilgili, tespit komisyonunca başvuruları kabul edilen taşeron işçiler 05/03/2018-16/03/2018 tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutulacaktır.
Başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazananlar, ilişikteki listede ismi hizasında belirtilen tarih ve saatte sınavın yapılacağı yer olan belediye meclis toplantı salonu önünde hazır bulunacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava Gireceklerin Listesini görmek için tıklayın

Snava_Girecekler_lan_Lstesi.pdf

Oluşturulma Tarihi : 02.03.2018