696 Sayılı KHK Kapsamında Gerçekleştirilen Sınav Sonuçları

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24’üncü madde kapsamında Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi ile çalışmakta olan taşeron işçilerin, idaremiz şirketinde işçi statüsüne geçiş işlemleri ile ilgili, tespit komisyonunca başvuruları kabul edilen taşeron işçiler 05/03/2018-16/03/2018 tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutularak sınav sonuçları linkte yayınlanmaktadır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır 

SINAV SONUÇ LİSTESİ

Oluşturulma Tarihi : 22.03.2018