Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/35 Esas Sayılı Karar

BURHANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2015/35 ESAS SAYILI KARARI GEREĞİNCE:

Kısıtlı İsmail KÖYBAŞI'nın TMK.405. Maddesi gereğince kısıtlanmasına, vasi olarak Coşkun KÖYBAŞI'nın vasi olarak atanmasına karar verildiği görülmüştür.

Ancak vasi adayı Zeynep KÖYBAŞI'nın nüfus ve sabıka kaydı getirilmiş, vasiliğe engel bir halinin bulunmadığı görülmüştür, ayrıca yapılan menfaat araştırmasında vasi adayı ile kısıtlı arasında menfaat çatışması olmadığı ve vasi adayının vasiliğe engel bir halinin olmadığı belirlenmiştir.

Somut olayda İsmail KÖYBAŞI'nın kıstlılık koşullarının kalktıdığı tespit edildiğinden kısıtlılık halinin devamı ile vasi adayının kısıtlı ile ilgilendiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, Zeynep KÖYBAŞI'nın vasi olmasının kısıtlının menfaatine olduğu kanaatine varılarak vasi Coşkun KÖYBAŞI'nın görevden alınmasına, yerine Zeynep KÖYBAŞI'nın vasi olarak atanmasına karar verilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 29.01.2019