Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1473 Esas Sayılı Karar

ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2018/1473 ESAS SAYILI KARARI GEREĞİNCE;

26/12/2018 tarih ve 2018/1473-1531 sayılı karar ile; Tokat İli, Erbaa İlçesi, Beykaya Köyü, Cilt No:26, Hane No:6'da nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Selime'den olma 16.04.1994 doğumlu Özgür ÇELİK'in TMK'nun 407. maddesi gereğince hapis halinin sona ermesine kadar KISITLANMASINA, hükümlünün aynı yer ve hanede nüfusa kayıtlı, Adil ve Mine'den olma 18.01.1960 doğumlu babası Mustafa ÇELİK'in TMK'nun 419/son maddesi uyarınca VELAYETİ ALTINA KONULMASINA karar verilmiştir.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 14.02.2019