BAĞDAN SOFRAYA BAĞ YAPRAĞI KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İndirmek İçin Tıklayınız

 

  

T.C.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

BAĞDAN SOFRAYA BAĞ YAPRAĞI KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

2019

 

 

Erbaa Asma Yaprağı’nın ülkemizde ve dünya pazarında daha fazla ekonomik değere sahip olması için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımızın daha çok kesime ulaşması amacıyla, 21. Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali kapsamında “Bağdan Sofraya Asma Yaprağı” konulu fotoğraf yarışması ve ödül töreni gerçekleştirilecektir. Şimdiden katılan tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim.

                      

 

                                                                                             Ertuğrul KARAGÖL

                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

        

YARIŞMA ORGANİZASYONU: Yarışma, T.C. Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

 

YARIŞMANIN KONUSU: Bağdan Sofraya Asma Yaprağı

Medeniyetler şehri olan Tokat’ın güzel ilçesi Erbaa’nın tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin asma yaprağı zenginliğinin tanıtımını yapmaktır. Ayrıca, Erbaa’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Seçilen fotoğrafların Erbaa fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir. Konu sadece ‘’ASMA YAPRAĞI TEMALI’’dır. Diğer fotoğraflar seçim dışı kalacaktır.

 

YARIŞMA BÖLÜMLERİ: Yarışma, dijital (sayısal) Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

 

KOŞULLAR:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

2- Yarışmamız; seçici kurulun birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

 

3- Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli eserle katılabilir.

 

4- Yarışmaya sadece Erbaa sınırları içinde çekilen fotoğraflar gönderilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 

5- Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir. Sergileme almış fotoğraflar gönderilebilir.

 

6- Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

7 - Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel ve en az 2 Mb olarak ayarlanarak mail adresi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli ve jpg formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.

8- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

 

9- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) veya HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur.

 

10- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

 

11- Katılımcı, belirtilen mail adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 

12- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

13- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

14- Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Erbaa Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Erbaa Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap ve albüm olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

 

15- Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

 

16- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erbaa Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 

17- Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

 

18- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Erbaa Belediyesi ve Jüri kararları geçerlidir.

 

19- Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

 

20- Yarışmaya gönderilen fotoğraflar içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Erbaa Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.

 

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 

1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: erek)

 

2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir

(Örnek; erek_1_fotoğraf_adı, erek_2_fotoğraf_adı, …)

 

3- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

 

4- Fotoğraflar EK-1 deki katılım formu ile beraber e-posta ile grafik@erbaa.bel.tr adresine gönderilecektir.

 

5- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır.

 

6- Fotoğraf gönderimi 19 Temmuz 2019 saat 23.00’de kesinlikle sona erecektir.

 

 

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU

 

• Kürşat ERASLAN (Ressam&Resim Öğretmeni) – Komite Başkanı

• Hikmet ÇİL (Karikatürist&Resim Öğretmeni)

• Mustafa KILINÇ (Fotoğraf Sanatçısı)

• Niyazi GÜRGEN (Fotoğraf Sanatçısı)

• Tuncer TATAR (Fotoğraf Sanatçısı)

 

 

Seçici Kurul, değerlendirme için en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde en az üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda değerlendirme toplantısı bir hafta ertelenir.

 

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Birincilik                                            : 2,000 TL

İkincilik                                              : 1,500 TL

Üçüncülük                                          : 1,000 TL

Uzay Diş Sağlığı  Özel Ödülü           : 1,000 TL

Mansiyon       (3 adet)                        :   500 TL

Sergileme     (en az 13 adet)               : 150 TL

 

YARIŞMA TAKVİMİ VE PROGRAMI

 

Son Katılım Tarihi                             :  19 Temmuz 2019 Cuma       Saat 23:00

Juri Toplantısı                                    :  20 Temmuz Cumartesi

Sonuçların Açıklanması                     :  22 Temmuz Pazartesi

Ödül Töreni                                        :  26 Temmuz Cuma               Saat: 20:30

 

 Sergi; Erbaa Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde fuar alanında açılacaktır

 

 

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:

· Yarışma sonuçları basın yoluyla ve “www.erbaa.bel.tr”, adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

· Törene katılamayan ödül sahiplerinin şartnamede belirtilen ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erbaa Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

· Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, “Seçici Kurul”un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

YÜRÜRLÜK:

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 

 

YARIŞMA SEKRETERYASI / İLETİŞİM:

 

Tel       : 0356 715 11 47-139

Santral : 0850 633 00 60

Adres  : Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. No:85

               60500 Erbaa/TOKAT

E-Posta : grafik@erbaa.bel.tr

Web      : http://www.erbaa.bel.tr 

 

SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

 

 

(EK-1)

 

Erbaa Belediye Başkanlığı

Bağdan Sofraya Asma Yaprağı Konulu Fotoğraf Yarışması Katılım Formu

 

 

 

 

Adı – Soyadı    :

TC Kimlik No :

Adres               :

Telefon            :

E-posta           :

Mesleği           :

Rumuz           :

  İban No……..:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 11.07.2019