BAĞDAN SOFRAYA BAĞ YAPRAĞI KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şartnameyi İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

 

 

 

 

T.C. 

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

BAĞDAN SOFRAYA BAĞ YAPRAĞI KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI

 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

Erbaa Asma Yaprağı’nın ülkemizde ve dünya pazarında daha fazla ekonomik değere sahip olması için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımızın daha çok kesime ulaşması amacıyla, 21. Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali kapsamında “Bağdan Sofraya Asma Yaprağı” konulu karikatür yarışması ve ödül töreni gerçekleştirilecektir. Şimdiden katılan tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim.

 

                                                                                                                         Ertuğrul KARAGÖL 

                                                                                                                          Belediye Başkanı

        

 

YARIŞMA ORGANİZASYONU: Yarışma, T.C. Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir. 

 

YARIŞMANIN KONUSU: Bağdan Sofraya Asma Yaprağı

 

Medeniyetler şehri olan Tokat’ın güzel ilçesi Erbaa’nın tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin asma yaprağı zenginliğinin tanıtımını yapmaktır. Ayrıca, Erbaa’da yaşayan insanların karikatür sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve karikatür sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Seçilen karikatürlerin Erbaa arşivine bırakacakları karikatürler ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir. Konu sadece ‘’ASMA YAPRAĞI TEMALI’’dır. Diğer karikatürler seçim dışı kalacaktır.

 

 

KOŞULLAR:

 

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

 

2- Yarışmamız; seçici kurulun birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm halkımıza, amatör / profesyonel karikatüristlere açıktır.

 

3- Yarışmaya her sanatçı en fazla 5 (beş) adet eserle katılabilir. 

 

4- Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir. Sergileme almış karikatür gönderilebilir. 

 

5- Ödül ve sergileme alan karikatürün; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

 

6- Çizim tekniği serbesttir. Dijital ortamda da hazırlanabilir. Çizimlerde yazı kullanılmayacaktır. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imza) olması gerekmektedir.

 

7- Karikatür boyutları en az: A4 (21 x 29,7 cm) en fazla: A3 (29.7 x 42 cm) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır. 

 

8- Karikatürün ön kısmında isim yer almayacaktır. 

 

9- Katılımcı, belirtilen mail adresine yarışma için gönderdiği karikatürlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 

 

10- Gönderilen karikatürlerin tamamı yarışmacı tarafından çizilmiş olmalıdır. Başkasına ait çizimlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

11- Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler Erbaa Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan karikatürler, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Erbaa Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap ve albüm olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. 

 

12- Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

 

13- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erbaa Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 

14- Yarışmaya karikatür göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. 

 

15- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Erbaa Belediyesi ve Jüri kararları geçerlidir. 

 

16- Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. 

 

17- Yarışmaya gönderilen karikatürlerin içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Erbaa Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.

 

 

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ: 

 

1- Teslim edilecek karikatürlerin isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: erek)

 

2- Birden fazla karikatürle yapılacak başvurularda karikatüre sıra numarası ve ad da verilmelidir

 

(Örnek; erek_1_fkarikatür_adı, erek_2_karikatür_adı, …)

 

3- Karikatür EK-1 deki katılım formu ile beraber e-posta ile grafik@erbaa.bel.tr adresine gönderilecektir.

  

4- Karikatür gönderimi 19 Temmuz 2019 saat 23.00’de kesinlikle sona erecektir.

 

 

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU 

 

• Kürşat ERASLAN (Ressam&Resim Öğretmeni) – Komite Başkanı

 

• Hikmet ÇİL (Karikatürist&Resim Öğretmeni)

 

• Mustafa KILINÇ (Fotoğraf Sanatçısı)

 

• Niyazi GÜRGEN (Fotoğraf Sanatçısı)

 

• Tuncer TATAR (Fotoğraf Sanatçısı)

 

 

 

 

 

Seçici Kurul, değerlendirme için en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde en az üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda değerlendirme toplantısı bir hafta ertelenir. 

 

 ÖDÜLLER:

 

Birincilik Ödülü         : 1 Adet Yarım Altın

 

İkincilik Ödülü           : 1 Adet Çeyrek Altın

 

Üçüncülük Ödülü       : 1 Adet Gram Altın

 

Sergileme     (en az 12 adet)               : 150 TL

 

YARIŞMA TAKVİMİ VE PROGRAMI

 

Son Katılım Tarihi                             :  19 Temmuz 2019 Cuma       Saat 23:00

 

Juri Toplantısı                                    :  20 Temmuz Cumartesi

 

Sonuçların Açıklanması                     :  22 Temmuz Pazartesi

 

Ödül Töreni                                        :  26 Temmuz Cuma               Saat: 20:30

 

 

 

 Sergi; Erbaa Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde fuar alanında açılacaktır 

 

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:

 

· Yarışma sonuçları basın yoluyla ve “www.erbaa.bel.tr”, adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

 

· Törene katılamayan ödül sahiplerinin şartnamede belirtilen ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erbaa Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 

· Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, “Seçici Kurul”un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

YÜRÜRLÜK:

 

Bu şartname, yarışmacının yarışma karikatürü göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

 

 

YARIŞMA SEKRETERYASI / İLETİŞİM: 

 

Tel       : 0356 715 11 47-139

 

Santral : 0850 633 00 60

 

Adres  : Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. No:85

 

               60500 Erbaa/TOKAT

 

E-Posta : grafik@erbaa.bel.tr

 

Web      : http://www.erbaa.bel.tr

 

 

 

SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

 

 

(EK-1)

 

 

 

Erbaa Belediye Başkanlığı

 

Bağdan Sofraya Asma Yaprağı Konulu Karikatür Yarışması Katılım Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı – Soyadı    :

 

TC Kimlik No :

 

Adres               :

 

Telefon            :

 

E-posta           :

 

Mesleği           :

 

Rumuz           :

 

  İban No……..:


Oluşturulma Tarihi : 11.07.2019