Belediye Meclisinin 2016 yılı Aralık Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

DUYURU

                                                              ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Belediye meclisinin Aralık ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 05 Aralık 2016 Pazartesi günü saat: 17.00’da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

      Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

       GÜNDEM 

  1. Kasım ayında gündemde bırakılan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 mali yılı stratejik plan ve performansa dayalı hedeflere ilişkin teklifi,
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2017 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporuna ilişkin teklifi,
  3. Kasım ayında gündemde bırakılan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 mali yılı bütçesine ilişkin teklifi,
  4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2017 mali yılı gelir tarifesine ilişkin teklifi,
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 mali yılı bütçe aktarma ve yıl sonu işlemlerine ilişkin teklifi,
  6. Yazı İşleri Müdürlüğünün, meclis, encümen ve komisyon üyelerinin huzur hakkı ödeneğinin tespitine ilişkin teklifi,
  7. Zabıta Müdürlüğünün, Belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin teklifi,
  8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 08.09.2016 tarih ve 103 nolu meclis kararının iptal edilmesine ilişkin teklifi,
  9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, plan tadilatlarına ilişkin teklifi.
Oluşturulma Tarihi : 01.12.2016