Belediye Meclisinin 2017 yılı Ocak Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

DUYURU

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         Belediye meclisinin Ocak ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 02 Ocak 2017 Pazartesi günü saat: 17.00’da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

         Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

         GÜNDEM

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, denetim komisyonu seçimine ilişkin teklifi, 

2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, meclis tatil ayı ve toplantı gününün tespitine ilişkin teklifi, 

3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, maktu mesai ücret tutarının belirlenmesine ilişkin teklifi, 

4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi, 

5. Temizlik İşleri Müdürlüğünün, 2017 mali yılı ücret tarifesi 32. maddesinde yer alan katı atık tarifesinin yeniden görüşülmesi ve değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi,

6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, kamu yararı kararı alınmasına ilişkin teklifi, 

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, hisse devrine ilişkin teklifi, 

8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Erek Mahallesi 413 ada 3 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifi, 

9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Gündoğdu mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 248 ada 5 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifi, 

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilave plan notuna ilişkin teklifi, 

11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Batı mevcut Mevlana Mahallesi Serçe Sokak G37-D-07-D-1-A, G37-D-07-D-1-B, G37-D-07-A-4-C paftasında plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi, 

12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi 419 ada 84, 85, 86 ve 87 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi.

Oluşturulma Tarihi : 30.12.2016