Belediye Meclisinin 2017 yılı Mayıs Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

DUYURU

 ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediye meclisinin mayıs ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat: 17.00’de Belediye meclis salonunda yapılacaktır.

           Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

           GÜNDEM

 

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, meclis divan kâtibi seçimine ilişkin teklifi,
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 mali yılı kesin hesabına ilişkin teklifi,
  3. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, görev ve çalışma yönetmeliğine ilişkin teklifi,
  4. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, asfalt plentinin kiraya verilmesine ilişkin teklifi,
  5. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, hamam yeri tahsisine ilişkin teklifi,
  6. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, ihaleye ilişkin teklifi,
  7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, sokak ismi verilmesine ilişkin teklifi,
  8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Tepe Mahallesi Killik deresinde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
  9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz muhtelif mahallelerine yapılacak regülatör istasyonları yeri için plan tadilatına yapılmasına ilişkin teklifi,
  10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi 94 ada 34 nolu parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi.

 NİSAN AYINDA GÜNDEMDE BIRAKILAN TEKLİF

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 252 ada 8, 9 ve 24 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi.

Oluşturulma Tarihi : 05.05.2017