Belediye Meclisinin 2017 yılı Eylül Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

DUYURU 

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Belediye meclisinin eylül ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat: 17.00’de Belediye meclis salonunda yapılacaktır.           

Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur. 

GÜNDEM

 

  1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, yer tahsisi yapılmasına ilişkin teklifi,
  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, kamu yararı kararı alınmasına ilişkin teklifi,
  3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi G37-D-07-D-2 paftasında yer alan Killik Deresi güzergâhında plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
  4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Erek mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-B paftasında yer alan 417 ada 86 nolu parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi.
Oluşturulma Tarihi : 07.09.2017