Belediye Meclisinin 2017 yılı Kasım Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

DUYURU

                                                                    ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 6 Kasım 2017 Pazartesi günü saat: 17.00’de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.           

Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

       GÜNDEM

  1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, takas yapılmasına ilişkin teklifi,  
  2. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, rekreasyon projeleri için kredi kullandırılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’ a yetki verilmesine ilişkin teklifi,
  3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, üst geçitlere şehitlerimizin isimlerinin verilmesine ilişkin teklifi,
  4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 616 ada 137, 138, 139, 140, 141, 149, 150, 151, 152 ve 153 nolu parseller, 618 ada 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 619 ada 7, 8 ve 18 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
  5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi 186 ada 18, 36 ve 37 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
  6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Tepe mevcut Ahmet Yesevi Mahallesi 283 ada 273 nolu parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
  7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilave ve revizyon plan notuna ilişkin teklifi.


Oluşturulma Tarihi : 02.11.2017