Belediye Meclisinin 2017 yılı Aralık Ayı Olağan toplantısına ait duyuru


DUYURU

                                                                    ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

          Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 4 Aralık 2017 Pazartesi günü saat: 17.00’de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.           

         Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

 

        GÜNDEM 

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 mali yılı stratejik plan ve performansa dayalı hedeflere ilişkin teklifi,
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporu ve bütçe kararnamesine ilişkin teklifi,
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 mali yılı bütçesine ilişkin teklifi,
 4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 mali yılı ücret tarifesine ilişkin teklifi,
 5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2017 mali yılı bütçe aktarma ve yılsonu işlemlerine ilişkin teklifi,
 6. Yazı İşleri Müdürlüğünün, meclis, encümen ve komisyon üyelerinin huzur hakkı ödeneğinin tespitine ilişkin teklifi,
 7. Yazı İşleri Müdürlüğünün, meclis tatil ayı ve toplantı gününün tespitine ilişkin teklifi,
 8. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, tapu devir işlemine ilişkin teklifi,
 9. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, kiraya ilişkin teklifi,
 10. Zabıta Müdürlüğünün, şehir içi minibüs hattı ücret tarifesi değişikliğine ilişkin teklifi,
 11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 4,5 ve 6 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklif,
 12. Kasım ayında gündemde bırakılan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 616 ada 137, 138, 139, 140, 141, 149, 150, 151, 152 ve 153 nolu parseller, 618 ada 10, 11 ve 12 nolu parseller, 619 ada 7, 8 ve 18 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
 13. Kasım ayında gündemde bırakılan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Kurtuluş mevcut Yunus Emre Mahallesi 186 ada 18, 36 ve 37 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi.
Oluşturulma Tarihi : 30.11.2017