Belediye Meclisinin 2018 yılı Ocak Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

                                                                      DUYURU


                                                    ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


         Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 08 Ocak 2018 Pazartesi günü saat: 17.00’de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.


         Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.


                                   GÜNDEM
1-Yazı İşleri Müdürlüğünün, denetim komisyonu seçimine ilişkin teklifi,
2-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, takas yapılmasına ilişkin teklifi,
3-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, rekreasyon projesine ilişkin teklifi,
4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, yatırım kredisi için ipotek verilmesi ve her türlü işlemleri yapmaya yetki verilmesine ilişkin teklifi,
5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi,
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, maktu mesai ücret tutarının belirlenmesine ilişkin teklifi,
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,
8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro iptal ve ihdas yapılmasına ilişkin teklifi,
9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Erek Mahallesi 1221 ada 1 nolu parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Gazi Osman Paşa mevcut Kuruçay Mahallesi G37-D-08-D-1-D paftası 260 adada yer alan parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Tosunlar Köyü mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1026 ada 7 nolu parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi.

Oluşturulma Tarihi : 08.01.2018