Belediye Meclisinin 2018 yılı Nisan Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

DUYURU 

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat: 17.00’de belediye Meclis salonunda yapılacaktır.           

Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur. 

GÜNDEM 

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, encümen üyeleri seçimine ilişkin teklifi,
  2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçimine ilişkin teklifi,
  3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, imar ve bayındırlık komisyonu üyeleri seçimine ilişkin teklifi,
  4. Yazı İşleri Müdürlüğünün, ulaşım komisyonu üyeleri seçimine ilişkin teklifi,
  5. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, asfalt plentinin satışının yapılması ve yetki verilmesine ilişkin teklifi,
  6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,
  7. Denetim Komisyonu Raporunun Sunumu,
  8. Belediye Başkanının 2017 Yılı Faaliyet Raporu.
Oluşturulma Tarihi : 29.03.2018