Belediye Meclisinin 2018 yılı Temmuz Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

DUYURU 

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.           

Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur. 

 

GÜNDEM: 

1.    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi Taksit Dönemlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,

2.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Erek Mahallesi 473 ada 5 nolu parsel, 408 ada 44 ve 45 nolu parseller, 386 ada 1 nolu parsel ile 647 ada 178, 184 ve 185 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,

3.       İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Erek Mahallesi 408 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nolu parseller, 377 ada 7, 8 ve 21 nolu parseller, 378 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 25 nolu parseller, 380 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 51, 57 ve 88 nolu parseller, 439 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,

4.      İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Tosunlar Köyü 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 ve 1671 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,

5.      İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Gündoğdu Mahallesi 284 ada 8, 9, 44, 76, 105, 199, 200, 260, 261, 262, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 nolu parseller ile 1003 ada 1 nolu parselde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifi,

6.      İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, tapuda Tosunlar Köyü Üçgöller Mevkii 6 pafta 1616 parselde halihazır harita ve ilave imar planı yapılmasına ilişkin teklifi.

Oluşturulma Tarihi : 29.06.2018