Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

DUYURU

                                                                ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 17.00’de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :
1.Yazı İşleri Müdürlüğünün, denetim komisyonu seçimine ilişkin teklifi,
2.Yazı İşleri Müdürlüğünün, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,
3.Yazı İşleri Müdürlüğünün, maktu mesai ücret tutarının belirlenmesine ilişkin teklifi,
4.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, kredi kullanılması ve konuyla ile ilgili tüm işlemler için Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’e yetki verilmesine ilişkin teklifi,
5.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ücret tarifesine ilave yapılmasına ilişkin teklifi,
6.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilave imar planı yapılmasına ilişkin teklifi,
7.Yazı İşleri Müdürlüğünün, yapılacak olan bağışın kabul edilmesine ilişkin teklifi,
8.Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, ilçemizde kurulacak olan “Erbaa İlçesi Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi” ne bir kadın meclis üyesinin seçilmesine ilişkin teklifi,
9.Yazı İşleri Müdürlüğünün, kadro iptal-ihdas yapılmasına ilişkin teklifi,
10.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, muhasebe gelir kodu açılmasına ilişkin teklifi.

Oluşturulma Tarihi : 06.01.2020