Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

 ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.00’de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :

1.Yazı İşleri Müdürlüğünün, yeni müdürlük kurulması ve bütçe aktarılmasına ilişkin teklifi,
2.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, şartlı nakdi yardımların (bağışların) kabul edilmesine ilişkin teklifi.
3.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz hizmet binasına ilişkin teklifi,
4.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ada sınırı düzeltilmesi ve plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifi,
5.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 2 numaralı raporu,
6.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 3 numaralı raporu,
7.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 1/1 numaralı raporu,
8.Ulaşım Komisyonunun 2 numaralı raporu.Oluşturulma Tarihi : 28.02.2020