Belediye Meclisinin 2020 yılı Nisan Ayı Olağanüstü toplantısına ait duyuru

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisinin nisan ayı olağanüstü toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 20 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 4 numaralı raporu,
 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, plan tadilatına ilişkin teklifi ve konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 numaralı raporu,
 3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, plan tadilatına ilişkin teklifi ve konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 6 numaralı raporu,
 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilave ve revizyon imar planı yapılmasına ilişkin teklifi,
 5. Fen İşleri Müdürlüğünün, İlçemizde yapılacak olan üstyapı çalışmaları için agrega, bitüm ve sıcak asfalt malzemeleri alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılmasına ilişkin,
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, kredi kullanılmasına ilişkin teklifi,
 7. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Sosyal Yardımlar Şefliğinin bütçesi ile beraber Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesine aktarılmasına ilişkin teklifi,
 8. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, görev ve çalışma yönetmeliği esas ve usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi,
 9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Ahmet YENİHAN Kongre ve Kültür Merkezinin, Ücret İle Yapılan İşlerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Bünyesine aktarılmasına ilişkin teklifi,
 10. Yazı İşleri Müdürlüğünün, kadro iptal ve ihdas yapılmasına ilişkin teklifi,
 11. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, kiraya ilişkin teklifi,
 12. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, 2 adet araç alımına ilişkin teklifi,
 13. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, park isminin değiştirilmesine ilişkin teklifi,
 14. Plan ve Proje Müdürlüğünün, tahsis yapılmasına ilişkin teklifi,
 15. Zabıta Müdürlüğünün, M Plaka Yönetmeliğine geçici madde ilave yapılmasına ilişkin teklifi.


Oluşturulma Tarihi : 11.05.2020