Belediye Meclisinin 2020 yılı Temmuz Ayı Olağan toplantısına ait duyuru

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısı aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere, 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 17.00’de Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

Sayın halkımıza ve üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, encümen üyeleri seçimine ilişkin teklifi,
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçimine ilişkin teklifi,
3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, imar ve bayındırlık komisyonu üyeleri seçimine ilişkin teklifi,
4. Yazı İşleri Müdürlüğünün, ulaşım komisyonu üyeleri seçimine ilişkin teklifi,
5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019 mali yılı kesin hesabına ilişkin teklifi,
6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, cari harcamalar için İller Bankası A.Ş. den
2.000.000,00(ikimilyonTL.) kredi kullanılmasına ilişkin teklifi,
7. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, altyapı ve üstyapı işleri için malzeme alımı işinde
kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 8.000.000,00(sekizmilyonTL.) kredi kullanılmasına
ilişkin teklifi,
8. Zabıta Müdürlüğünün, M-Plakalı Minibüs Araçları Hizmet Yönetmeliği ile T-Plakalı Ticari
Taksi İşletme Yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin teklifi,
9. Zabıta Müdürlüğünün, Buluntu Eşyalar Uygulama Yönetmeliğine ilişkin teklifi,
10. Zabıta Müdürlüğünün, şehir içi minibüs hattı ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin
teklifi,
11. Zabıta Müdürlüğünün, T-Plaka tahsisi belgesi ücretinin, 2020 mali yılı ücret tarifesine
eklenmesine ilişkin teklifi,
12. Plan ve Proje Müdürlüğünün, parkomat uygulamasına ilişkin teklifi,
13. Plan ve Proje Müdürlüğünün, proje işbirliği ve ziyaret yapılmasına ilişkin teklifi,
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Mahallesi Horoztepe Höyüğü ve Nekropolü
koruma amaçlı imar planına ilişkin teklifi,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilave ve revizyon imar planı yapılmasına ilişkin teklifi,
16. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, ilave ve revizyon imar planı yapılmasına ilişkin 7 numaralı
raporu,
17. Denetim Komisyonu Raporunun Sunumu,
18. 2019 Yılı Faaliyet Raporu.


Oluşturulma Tarihi : 09.07.2020