Cenaze Hizmetleri

 • Ölüm normal ise, üç nüsha ölüm belgesi düzenlenir. Bir nüshası defin ruhsatı olarak müracaat  edene/cenaze yakınına/sahibine verilir. 
 • Cenazenin kimlik belgesi “Nüfus Hüviyet Cüzdanı” İlçe Nüfus Müdürlüğü ne gönderilmek üzere alınır. 
 • Mernis Ölüm Tutanağı düzenlenir; müracaat edenin/cenaze yakınının/sahibinin imzası alınır.
 • Müracaat sonrasında;
  1-Ölüm Belgesi ve varsa mezar tapusu ile kendisine yapılan müracaatı alan Mezarlıklar Müdürlüğü yapılacak iş ve işlemlerde cenaze sahibini yönlendirir. 
  2-Mezar yerini tayin eder. 
  3-Cenaze aracı tahsis eder; imam görevlendirir. 
  4-Görevlendirilen imam ile tahsis edilen araç cenazeyi ölüm yerinden alarak gasilhaneye götürür. 
  5-Gasilhane de cenaze yıkanır, kefenlenir gerekirse ilaçlanır. Mezar tahtası hazırlanır. 
  6-Mezar tahtası ile yıkanan, kefenlenen cenaze, görevli (imam) eşliğinde cenaze aracı ile gasilhane den camiye, oradan  defnedilecek mezarlığa kadar götürülerek defin işlemi tamamlanır.