KAMUOYU BİLGİLENDİRME

KAMUOYU BİLGİLENDİRME

 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre ilçemiz çok yüksek risk grubunda kaldığından ilçemiz genelinde;

1-Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında ilçemizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı,

2- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup, Cumartesi günleri 05.00 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağı.

365 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saateyükseltilecek olup,  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği,

4- 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarının  kullanımlarının kısıtlanması uygulamasına devam edileceği,

5- Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı,

6-Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin kapalı tutulmasının devam edileceği,

7-Yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 20.00-24.00 saatleriarasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunmamaları,

8-.Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1(bir) saatle sınırlı olmak üzere yapılabileceği,

9-.Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin erteleneceği,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlığımıza (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edileceği,

10-.Benzer şekilde nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikâh ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlığımıza e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi gerektiği hususları,

​​Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.02.03.2021