2021/72 ENCÜMEN KARARLARI

İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü 115 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42 ve 44 nolu parseller, 116 ada 1 ve 2 nolu parseller, 119 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 17 nolu parseller, 1030 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 1033 ada 1 nolu parsel, 0 ada 1091 nolu parsel, 1053 ada 1 nolu parsel, 1054 ada 1 nolu parsel ve İlçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 178 ada 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 122, 123, 124, 125, 127, 134 ve 143 nolu parseller, İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 571 ada 239 nolu parsel, 722 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 725 ada 1 nolu parsel, 784 ada 15 nolu parsel, 819 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller, 173 ada 251, 252 ve 253 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerde ekli imar uygulamasına göre, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılması için;

1-Yukarıda yazılı kadastro parseline uygulama şerhi verilmesine,

2- Uygulama (Düzenleme) sınırının onaylanmasına,

3- Parselasyon planının onayına, ilanına müteakip kesinleşmesine,

4- Uygulama cetvelinin onayına ve ilanına,

5- Ayırma cetvelinin onayına ve ilanına,

6- İhdas krokilerinin onayına, Belediyemiz adına tesciline,

7-3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin ilgili yönetmeliği gereğince D.O.P.’ un kesinleşmesine ve ilanına,

8-Tesciline esas kesinleşen parselasyon ve şüyuların şekline göre bütün dokümanların ilana çıkarılmasında sakınca olmayıp,

İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü 115 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42 ve 44 nolu parseller, 116 ada 1 ve 2 nolu parseller, 119 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 17 nolu parseller, 1030 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 1033 ada 1 nolu parsel, 0 ada 1091 nolu parsel, 1053 ada 1 nolu parsel, 1054 ada 1 nolu parsel ve İlçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 178 ada 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 122, 123, 124, 125, 127, 134 ve 143 nolu parseller, İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi 571 ada 239 nolu parsel, 722 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 725 ada 1 nolu parsel, 784 ada 15 nolu parsel, 819 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller, 173 ada 251, 252 ve 253 nolu tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesine göre imar uygulaması yapılmasına.