2021/75 ENCÜMEN KARARLARI

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. tarafından İlçemiz sınırları içerisinde Tosunlar Köyü Mevkii Yakupoğlu Deresi 55  kapı numaralı 0 ada 1703 nolu parselde Küçük Sanayi Sitesi Emin ÇİLHOROZ’un evinin bahçesine baz istasyonu kurulması için 07.01.2021 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne yer seçimi belgesi ve ruhsat alımı için başvuruda bulunmuşlardır. Mali Hizmetler Müdürlüğü yapılan başvuruyu 16.03.2021 tarih ve 1971 sayılı Başkanlık oluru ile kurulan Elektronik Haberleşme Sistemleri ve Geçiş Hakkı Değerlendirme Komisyonuna 30.03.2021 tarihinde havale etmiştir. Konu ile ilgili Komisyonca yapılan görüşme sonucunda belirtilen adrese kurulmak istenen baz istasyonunu o mevkii de yaşayan vatandaşların istememesine dair dilekçeleri göz önünde bulundurularak kurulumun uygun olmadığı kanaatine varılmış olup, yine aynı adreste bulunan 817 ada 16 nolu parsele baz istasyonu kurulumunun uygun olacağı düşünülerek, alınan komisyon kararının tasdik edilmesi için Encümenimize havale edilmiştir. 

Encümenimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda; Komisyonumuzun almış olduğu karar doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait Tosunlar Köyü Mevkii 817 ada 16 nolu parselde bulunan alana Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş tarafından 7256 Sayılı Kanun gereği tamamı peşin olmak üzere yıllığı 11.914,95(onbirbindokuzyüzondörtTL,doksanbeşkr.) 3 yıllık toplam 35.744,85(otuzbeşbinyediyüzkırkdörtTL,seksenbeşkr.) bedelle baz istasyonu kurulumunun yapılmasına;