2021/24 ENCÜMEN KARARLARI

KARAR          : 11.02.2021 tarihli tutanakla 56548493576 T.C. kimlik numaralı Zehra ŞAHİN ve 68860160364 T.C. kimlik numaralı Cansever AKBAŞ isimli şahısların dilencilik yaptıkları Zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek söz konusu şahıslara 11.02.2021 tarihli ve 000254, 000253 nolu tutanaklar ile idari para cezası uygulanmıştır. “5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun Madde 33-(1) gereğince dilencilik yapan kişiye 204,00(ikiyüzdörtTL.) idari para cezası verilir. Ayrıca dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.” denildiğinden, konu Encümenimizce değerlendirilerek tutanakla tespit edilen toplam 134,00(yüzotuzdörtTL)’nin Belediyemiz bünyesine geçirilmesine.