Etik Komisyonu

Gökhan EROĞLU

Etik Komisyonu Başkanı

Abdullah YILMAZ

Üye (Zabıta Müdürü)

Dinçer ÇAĞLAYAN

Üye (Yazı İşleri Müdürü)