Meclis İhtisas Komisyonu Raporları


2020 YILI ULAŞIM KOMİSYON GÖRÜŞLERİ

1.Zabıta Müdürlüğünün teklifi Müşterek Komisyonumuzca incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda aşa...

2020 YILI PLAN BÜTÇE KOMİSYON GÖRÜŞLERİ

1.Zabıta Müdürlüğünün teklifi Müşterek Komisyonumuzca incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda aşa...

2020 YILI İMAR BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ

1.İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü sınırları içerisinde yer alan 0 ada 1705 nolu parsel, Belediyemiz müc...

2019 YILI ULAŞIM KOMİSYON GÖRÜŞLERİ

1.Komisyonumuzun ilk toplantısı olmasından dolayı yapılan açık oylamada Özcan UZUN Komisyon Başkanı,...

2019 YILI PLAN BÜTÇE KOMİSYON GÖRÜŞLERİ

1.Belediyemiz 2019 mali yılında kadro karşılığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personellere ödene...

2019 YILI İMAR BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ

1.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi, Tutdibi mevkii 361 ada 1 nolu parseldeki hissedarlardan Hasan kızı ...