2021/13

MECLİS KARARI/13 İlçemiz tapuda Erek Mahallesi G37-D-07-B-4-C ve G37-D-07-B-3-D paftalarında yer alan 418 ada 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan imar yollarının güzergâhında değişiklik yapılması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.