2021/14

MECLİS KARARI/14 İlçemiz tapuda Evyaba Mahallesi 168 ada 53 nolu parsel,168 ada 71 nolu parsel, 168 ada 74 nolu parsel ile 174 ada 64 nolu parseller Belediyemiz mücavir alan sınırı içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Konu parsellerde Belediyemizce yapılacak projeye esas Oto Galericiler Sitesi yapılması düşünülmekte olup, imar planı dışında kalan parsellerin, 168 ada 53 nolu, 168 ada 74 nolu, 174 ada 64 parsellerin tamamında, 168 ada 71 nolu parselde ise kısmen, imar planına alınması için ilave imar planı yapılması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.