2021/15

MECLİS KARARI/15 Tokat İli, Erbaa İlçesi, Canbolat Köyü, Kesan Mevkii, G-37-D-17-C pafta,109 ada 6 nolu 28.883,00 m2 lik parselin tamamı Belediyemiz adına kayıtlı olup, Belediyemizce konu parsel üzerinde Gençlik Kampı Projesi yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla, ilçemiz Canbolat Köyü 109 ada 6 nolu 28.883,00 m2 lik parsel, Belediyemiz idari ve mücavir alan sınırları dışında kaldığından, Belediyemizce, Gençlik Kampı Projesi ve uygulaması amacıyla mevzii imar planı yapılması gerekmektedir. Bu amaçla ilçemiz merkezinin kuzeyinde, Canbolat Köyü yerleşim alanının batısında ve yine Hacıali Köyünün Doğusunda kuzeyinde bulunan 109 nolu ada 6 nolu parseli kapsayacak şekilde ve aşağıda koordinatları yazılı parsellerin Erbaa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisine alınması gerekmektedir. Konu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili maddesi kapsamında ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 43. Maddesinde bahsedilen mücavir alan sınırının değişikliği yapılarak ilçemiz Canbolat Köyü, Kesan Mevkiinde kayıtlı 109 ada 6 nolu 28.883,00 m2 lik parselin mücavir alan sınırları içerisine alınması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

┌──────────┬────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────┐

│ Nokta No │    Y       │   X       │ Nokta No │  Y       │    X       │

├──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│ 1        │  549494.553│4491678.212│ 2        │549571.677│ 4491704.494│

│ 3        │  549603.557│4491709.876│ 4        │549604.763│ 4491694.344│

│ 5        │  549596.013│4491640.870│ 6        │549559.554│ 4491602.953│

│ 7        │  549542.539│4491555.313│ 8        │549547.457│ 4491523.159│

│ 9        │  549546.874│4491491.658│ 10       │549540.457│ 4491414.656│

│ 11       │  549540.321│4491384.651│ 12       │549544.035│ 4491359.332│

│ 13       │  549447.414│4491373.139│ 14       │549458.405│ 4491445.220│

│ 15       │  549475.298│4491496.393│ 16       │549468.342│ 4491509.311│

│ 17       │  549473.547│4491572.278│ 18       │549477.485│ 4491593.658│

│ 19       │  549483.856│4491653.467│ 20       │549491.448│ 4491677.423│

└──────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────┘